อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559

Peaceday2016 3   เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559 ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

 

Peaceday2016 (1)
Peaceday2016 (10)
Peaceday2016 (11)
Peaceday2016 (12)
Peaceday2016 (13)
Peaceday2016 (14)
Peaceday2016 (15)
Peaceday2016 (16)
Peaceday2016 (17)
Peaceday2016 (18)
Peaceday2016 (19)
Peaceday2016 (2)
Peaceday2016 (20)
Peaceday2016 (21)
Peaceday2016 (22)
Peaceday2016 (23)
Peaceday2016 (24)
Peaceday2016 (25)
Peaceday2016 (26)
Peaceday2016 (27)
Peaceday2016 (28)
Peaceday2016 (29)
Peaceday2016 (3)
Peaceday2016 (30)
Peaceday2016 (31)
Peaceday2016 (32)
Peaceday2016 (33)
Peaceday2016 (34)
Peaceday2016 (35)
Peaceday2016 (36)
Peaceday2016 (37)
Peaceday2016 (38)
Peaceday2016 (39)
Peaceday2016 (4)
Peaceday2016 (40)
Peaceday2016 (41)
Peaceday2016 (5)
Peaceday2016 (6)
Peaceday2016 (7)
Peaceday2016 (8)
Peaceday2016 (9)
01/41 
start stop bwd fwd

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ"อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2559" ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อ่านสารสันติภาพของฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) อ่านสารสันติภาพสากล นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล รองประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาค-เอเชีย อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการสหประชาชาติ และตัวแทนนักเรียนชายนหญิงอ่านสารของเลขาธิการสหประชาติ (แปลไทย) ต่อจากนั้นได้ยืนสงบนิ่งและอธิษฐาน 1 นาที เพื่อระลึกถึงคุณค่าและควาามหมายของสันติภาพยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 โดยในปีนี้ 2559 มีจำนวนโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศประมาณ 1,500 โรงเรียน จำนวนผู้เข้าร่วม 780,000 คน