king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2092
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2538
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2092
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว17876
mod_vvisit_counterเดือนนี้35675
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว59212
mod_vvisit_counterทั้งหมด1574081

ออนไลน์ 43

จัดประชุมสัมมนา “International Leadership Conference UPF-Asia "


DSC_0434DSC_0659


พิธีการเปิดงาน เริ่มต้นด้วยการ จุดเทียนสันติภาพ โดยมี ศาสตราจารย์กีรติบุญเจือ ผู้แทนศาสนาคริสต์ Dr. Maung Maung Ta ผู้แทนศาสนาอิสลาม Hon. Bhikkhu Sramanera Ananda ผู้แทนศาสนาพุทธ และ Dr. Pradip Kumar Roy ผู้แทนศาสนาฮินดู ร่วมในการจุดเทียนสันติภาพ


DSC_0635


โดยมี คุณกานดา วัชราภัย รองปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวปาฐกถานำ


DSC_0514

กล่าวเปิดงานโดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ผู้แทนศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)


DSC_0752


เริ่มการสัมมนาในหัวข้อ "Introduction to ILC" โดยมีศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา


DSC_0581 DSC_1207


การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก 18 ประเทศ อาทิ ประเทศเกาหลี บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน อินเดีย ญี่ปุ่น ใต้หวัน กัมพูชา เยอรมัน สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ทูตสันติภาพประเทศไทย ทูตสันติภาพจากต่างประเทศ แขกรับเชิญกิติมศักดิ์ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 126 ท่าน


DSC_0832


Mrs. Ursala Mclackland - Secretary General, UPF Asia เป็นผู้นำเสนอหัวข้อ “Introduction to ILC” ต่อด้วยการสัมมนาในหัวข้อ“Universal Principles of Peace” โดยมี Dr. Robert Kittel - Director, Peace Education, UPF-Asia เป็นผู้นำเสนอการสัมมนา


DSC_0954


ในภาคบ่าย เริ่มการสัมมนาโดย Mrs. Ursala Mclackland - Secretary General, UPF Asia ในหัวข้อ “ Spirituality and Good Leadership ” โดยมี Ms. Rini Soentiono Director, Religious Youth Service, Indonesia เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา Dr. Robert Kittel -Director, Peace Education, UPF-Asia ได้นำเสนอการสัมมนาในหัวข้อ “The Family is the School of Love and Peace”


DSC_0847


หัวข้อการบรรยายมีหลากหลาย อาทิ หัวข้อ “Peace-building Initiatives” โดยมี Dr. Ruth L. Fuentes - Regional Supervisor, Department of Education National Capital Region, Philippines เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมี Hon. Ek Nath Dhakal - MP, Constituent Assembly, Nepal เป็นผู้นำเสนอในหัวข้อ “South Asia Peace Initiative” Dr. Michael Zablan Executive Director, UPF-Philippines เป็นผู้นำเสนอในหัวข้อ “ Philippine Peace Initiative ”


DSC_1496

และ Dr. Lek Thaveetermsakul - Secretary-General, UPF-Thailand เป็นผู้นำเสนอในหัวข้อ “ Pure Love Education as Foundation for Peace building ” ดำเนินการสัมมนาโดย Hon. Kul Bahadur Gurung - MP, Constituent Assembly, Nepal โดยมี Dr. Robert S. Kittel - Director, Peace Education, UPF-Asia เป็นผู้นำเสนอการสัมมนาในหัวข้อ “ The Origin of Human Conflict ” ต่อด้วยการสนทนาในหัวข้อ “ The Principles of Human Restoration ” โดย Mrs. Ursula McLackland Secretary-General, UPF-Asia เป็นผู้นำเสนอDSC_1388


Mr. Yeqing Li - Secretary-General, YFWP International ได้นำเสนอในหัวข้อ “ Youth Federation for World Peace ” โดยมี Dr. Pradip K. Roy - Private Physician, Aoishee Medical Center, Bangladesh เป็นผู้ดำเนินรายการ


DSC_0532


Dr. Chung Sik Yong, Regional Chair, Universal Peace Federation-Asia กล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนา


DSC_0855


     ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมมนาเพื่ออภิปรายตามหัวข้อที่สนใจ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่ม A อภิปราย ในหัวข้อ “ Thailand Peace Initiative ” โดย มี ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติ และนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นผู้นำการอภิปราย จากการอภิปรายได้มีข้อคิดเห็นตรงกันว่าในปี 2009 จะร่วมกันในการขับเคลื่อน UPF ให้เกิดความร่วมมือช่วยกันสร้างสันติภาพในประเทศไทย โดยการเริ่มจัดงาน GPF ในปี 2009 ขณะนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น โดยการเริ่มจากแนวคิดของ UPF คือ เริ่มต้นการประชุม ILC เพื่อเชื้อเชิญผู้นำในประเทศไทยมาร่วมทำกิจกรรมครอบครัว ผู้นำ สตรี รัฐบาล NGO และผู้ที่รักสันติภาพ โดยผ่าน UPF ผ่านทูตสันติภาพ โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น และเริ่มจากการสร้างเครือข่ายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่องDSC_0897

กลุ่ม B อภิปราบในหัวข้อ “ Panel on Youth and Sports for World Peace ” โดยมี Dr. Chula Senaratne - Secretary-General, UPF-Sri Lanka และ Mr. Yeqing Li - Secretary-General, YFWP International เป็น ผู้นำการอภิปราย เนื้อหาการอภิปรายโดยสรุป คือ ทำอย่างไรที่จะนำพลังที่มีอยู่จำนวนมากในเยาวชนให้เกิดสันติภาพ โดยผ่านกีฬาและกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ค่าย RYS กิจกรรมทางการกีฬาส่งเสริมกีฬานานาศาสนา เพราะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะให้ความสำคัญต่อศาสนาต่างๆ และในเวลาที่มีการทำกิจกรรมก็ควรทำห้องอธิษฐานสำหรับศาสนาต่างๆ เพื่อให้แต่ละคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนาต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกัน แบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกๆ คนได้


DSC_0544 DSC_0595กลุ่ม C อภิปรายในหัวข้อ “ Parliamentarians for Peace ” โดยดี Hon. Dina Nath Sharma - MP, Constituent Assembly, Nepalและ Hon. Hridayesh Tripathi - MP, Constituent Assembly, Nepal เป็น ผู้นำการอภิปราย เนื้อหาการอภิปรายโดยสรุปจะสร้างนักสันติภาพในบรรดานักการเมืองที่เป็น ตัวแทนของประชาชนให้ เป็นบุคคลที่สร้างสันติภาพสู่ประชาชน มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างรัฐธรรมนูญ เรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะฉะนั้นแล้วผู้นำทางการเมืองควรทำเป็นผู้นำ ไม่ใช่เป็นผู้จัดการทางด้านการเมือง และนักการเมืองควรจะทำงานที่นำมาซึ่งความสงบสุขในบ้านเมือง สันติภาพและความรุ่งเรืองของบ้านเมืองจะต้องก้าวไปพร้อมกัน


DSC_0478 DSC_0494 DSC_0458คุณ จักริน เอี่ยมสำอางค์ รองเลขาธิการสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นพิธีกรตลอดรายการ (ภาพซ้าย) นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) (ภาพกลาง)

และขับร้องเพลงเพื่อสันติภาพโดย คุณรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสะอาด ผู้อำนวยการองค์การเซอร์วิสฟอร์พีช (ภาพขวา)


DSC_0670


คณะผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก