king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้803
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1238
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8479
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9274
mod_vvisit_counterเดือนนี้39869
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว31911
mod_vvisit_counterทั้งหมด1247656

ออนไลน์ 9

โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554

 

เนื่องด้วยในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNECOSOC) มีความตระหนักและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือกันเพื่อนำมาซึ่ง “สันติภาพ”

IMG 0573 IMG 0639

 

 

ในปี 2554 นี้ มูลนิธิฯ ได้จัด ”กิจกรรมสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554” ขึ้นในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 ซึ่งได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดทั้งหมดเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมกันทั่วประเทศในเช้าวันที่ 21 กันยายน 2554 ในช่วงเวลาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยการระลึกถึงคุณค่าและความหมายของสันติภาพ อ่านสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล และร่วมสงบนิ่งและอธิษฐานเพื่อสันติภาพ 1 นาที เพื่อเป็นการสร้างกระแสและจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นความหวังของแห่งสันติภาพของประเทศชาติของเราในอนาคตและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในการนี้ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากลให้กับมูลนิธินำไปเผยแพร่ในกิจกรรมนี้

 

 

Day_of_Peace01
Day_of_Peace02
Day_of_Peace03
Day_of_Peace04
Day_of_Peace05
Day_of_Peace06
Day_of_Peace07
Day_of_Peace08
Day_of_Peace09
Day_of_Peace10
Day_of_Peace11
Day_of_Peace12
Day_of_Peace13
Day_of_Peace14
Day_of_Peace15
Day_of_Peace16
Day_of_Peace17
Day_of_Peace18
Day_of_Peace19
Day_of_Peace20
Day_of_Peace21
Day_of_Peace22
Day_of_Peace23
Day_of_Peace24
Day_of_Peace25
Day_of_Peace26
Day_of_Peace27
Day_of_Peace28
Day_of_Peace29
Day_of_Peace30
Day_of_Peace31
Day_of_Peace32
Day_of_Peace33
Day_of_Peace34
Day_of_Peace35
Day_of_Peace36
Day_of_Peace37
Day_of_Peace38
Day_of_Peace39
Day_of_Peace40
Day_of_Peace41
Day_of_Peace42
Day_of_Peace43
Day_of_Peace44
Day_of_Peace45
Day_of_Peace46
NPD Peace 009
01/47 
start stop bwd fwd


ผลของกิจกรรมนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นและสร้างกระแสให้เยาวชนในสถานศึกษาเห็นความสำคัญของสันติภาพและความสามัคคีกันในสังคมไทย ซึ่งคาดว่ามีโรงเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมในปีนี้ประมาณ 4,000 โรงเรียน และนักเรียน ครูอาจารย์และผู้บริหารเข้าร่วมประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ อาทิเช่น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนอักษรบริหารธุรกิจ โรงเรียนโกลบอนอินเดียนนานาชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวน โรงเรียนพระแม่มารี โรงเรียนมหรรณพาราม โรงเรียนพุทธชินราช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์นิมิตใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยเชียงใหม่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนพรหมรังสี โรงเรียนสุราษฎร์วิทยา โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์ โรงเรียนสาธิตเกษตรพหุชลบุรี โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนบ้านลำภูรา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา เป็นต้