king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้760
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2041
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8379
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9542
mod_vvisit_counterเดือนนี้36254
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28520
mod_vvisit_counterทั้งหมด1175431

ออนไลน์ 6

การสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในประเทศไทยในวันสันติภาพสากล 2554

21 กันยายน 2554 เป็นวันสันติภาพสากลที่ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติ ที่ซึ่งมีการรณรงค์และรำลึกถึงสันติภาพในทั่วโลก ได้มีเหตุการณ์ที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้เมื่อผู้นำระดับสูงขององค์กรหลักของนานาศาสนาในประเทศไทยได้ร่วมกันประกาศสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพขึ้นในประเทศไทย

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อนำมาซึ่งความปรองดอง การเคารพให้เกียรติ ความเข้าใจ ความสามัคคี และความร่วมมือกันระหว่างนานาศาสนาในประเทศไทย ด้วยการนำศาสนธรรมของนานาศาสนามาร่วมกันเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สันติภาพและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยและโลก โดยมีมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นผู้ริเริ่มเสนอโครงการและประสานงาน ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบหมายให้ ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประมุขของศาสนาอิสลามในประเทศไทย มอบหมายให้ ดร.วิศรุต เลาะวิถี ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจุฬาราชมนตรี มากล่าวแสดงการสนับสนุนและลงนามในปฏิญญาการสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย ร่วมกับ ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต และนายประเสริฐ ศรีคุรุวาฬ นายกสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย (ศาสนาซิกข์) โดยมี นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและการกล่าวสนับสนุนการสถาปนาในครั้งนี้ นอกจากนี้ Mr. Etienne Clément รองผู้อำนวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ ในฐานะของผู้แทนองค์การสหประชาชาติได้มาเป็นผู้แทนอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554 ของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวให้การสนับสนุนด้วย

 

Slide1
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
01/18 
start stop bwd fwd

 

การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 630 คนประกอบด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำภาคประชาสังคม นักวิชาการ ข้าราชการ ทูตสันติภาพ ผู้นำนักศึกษา และเยาวชน ซึ่งพิธีการสถาปนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรศาสนาหลักและองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบในด้านกิจการศาสนามาร่วมกล่าวสนับสนุนการสถาปนาและให้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยผ่านสภาฯ นี้ ทำให้บรรยากาศในห้องประชุมเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติ มิตรภาพ และความหวังที่จะเห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างองค์กรนานาศาสนาในการเสริมสร้างคุณธรรม ความสามัคคี และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างมีประสิทธิผลในอนาคตอันใกล้ และเพื่อจะเป็นต้นแบบหรือโมเดลในการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศต่างๆ ทั่วโลกและในองค์การสหประชาชาติ โดยพิธีสถาปนาในครั้งนี้มีองค์กรต่างๆ เข้าร่วมให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิเช่น กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธสมาคมแห่งประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สภาองค์การพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา สำนักจุฬาราชมนตรี คริสตจักรร่วมนิมิต สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นต้น

ความเป็นมาของแนวคิดการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพนี้ เริ่มต้นจาก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ปี ค.ศ. 2000 สาธุคุณ ดร.ซัน เมียง มูน ผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากลได้นำเสนอแนวความคิดในการก่อตั้งสภานานาศาสนาขึ้นในโครงสร้างขององค์การสหประชาชาติที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก เพื่อนำความร่วมมือ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้นำทางศาสนามาสนับสนุนงานขององค์การสหประชาชาติ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติภาพของโลก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากผู้นำทางศาสนา ผู้นำทางการเมือง นักวิชาการ และผู้นำจากทุกสาขาอาชีพทั่วโลก รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติจากประเทศสมาชิกมากกว่า 40 ประเทศ และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบัน

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในองค์การสหประชาชาติ โดยมีผู้นำองค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาสังคม ข้าราชการ ทูตสันติภาพ และผู้นำเยาวชนเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 110 คน ผลสรุปของการประชุมปรึกษา คือ ที่ประชุมสนับสนุนและเห็นด้วยกับการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในองค์การสหประชาชาติ และมีความเห็นว่าเพิ่มเติมเป็นเอกฉันท์ว่าประเทศไทยจำเป็นและควรจะมีการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในระดับประเทศด้วย จากนั้นจึงมีการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการยกร่างโครงการก่อตั้งสภานานาศาสนาฯ และการเข้าพบกับผู้นำองค์กรศาสนาและหน่วยงานราชการสำคัญเพื่อปรึกษาถึงการก่อตั้งสภานานาศาสนาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรศาสนาและหน่วยงานราชการจำนวนมากจนนำไปสู่การประชุมเพื่อการสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยในวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งการสถาปนาสภานานาศาสนาฯ ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในโลกโดยได้รับการสนับสนุนและอำนวยพรจากประมุขของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม คือ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและจุฬาราชมนตรี และการสนับสนุนจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

 

acrobat icon รายละเอียดการสถาปนาสภานานาศาสนา