king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวาน780
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6939
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9982
mod_vvisit_counterเดือนนี้36292
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28520
mod_vvisit_counterทั้งหมด1175469

ออนไลน์ 8

สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ 1 ล้านคนเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554

 

logoupf

ครูอาจารย์และนักเรียน 1 ล้านคน จาก 2,000 โรงเรียนเข้าร่วม

โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพ

เพื่อรณรงค์และรำลึกถึวันสันติภาพสากล 2554

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2554

เนื่องด้วยในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกจะร่วมรำลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNECOSOC) มีความตระหนักและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือกันเพื่อนำมาซึ่ง “สันติภาพ”

Slide1
Slide10
Slide11
Slide12
Slide13
Slide14
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
Slide2
Slide20
Slide21
Slide22
Slide23
Slide24
Slide25
Slide26
Slide27
Slide28
Slide29
Slide3
Slide30
Slide31
Slide32
Slide33
Slide34
Slide35
Slide36
Slide37
Slide38
Slide39
Slide4
Slide40
Slide41
Slide42
Slide43
Slide44
Slide45
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
01/45 
start stop bwd fwd

 

ในปี 2554 นี้ มูลนิธิฯ ได้จัด ”โครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554” ขึ้นในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 ซึ่งได้จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดทั้งหมดเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมกันทั่วประเทศในเช้าวันที่ 21 กันยายน 2554 ในช่วงเวลาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยการระลึกถึงคุณค่าและความหมายของสันติภาพ อ่านสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล และร่วมสงบนิ่งและอธิษฐานเพื่อสันติภาพ 1 นาที เพื่อเป็นการสร้างกระแสและจิตสำนึกแห่งสันติภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นความหวังของแห่งสันติภาพของประเทศชาติของเราในอนาคตและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในการนี้ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากลให้กับมูลนิธินำไปอ่านเป็นสารสันติภาพในกิจกรรมนี้

ผลของกิจกรรมนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างกระแสและจิตสำนึกให้กับเยาวชนในสถานศึกษาเห็นความสำคัญของสันติภาพและความสามัคคีในสังคมไทยและในสังคมโลก โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในปีนี้ คาดว่ามีคณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 1 ล้านคน จาก 2,000 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีรายงานรายชื่อโรงเรียนที่ร่วมโครงการและส่งรายงานกลับมาที่สำนักงานมูลนิธิฯ ดังในเอกสารแนบที่ 1 และรายงานภาพกิจกรรมบางส่วนของโรงเรียนที่ร่วมโครงการดังแสดงในเอกสารแนบที่ 2 มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างกระแสและจิตสำนักแห่งสันติภาพให้เกิดทุกในทุกพื้นที่ของสังคมไทยร่วมกับประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

 

acrobat icon สรุปโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน และอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554 

acrobat icon ภาพโรงเรียนที่ร่วมโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน และอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554

acrobat icon สารสันติภาพนายกรัฐมนตรี