king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้661
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4923
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11526
mod_vvisit_counterเดือนนี้32072
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว42694
mod_vvisit_counterทั้งหมด1366557

ออนไลน์ 22

AFP-Banner-Mar 
Slide1Slide2Slide3


ทูตสันติภาพ คือ ผู้ที่เป็นแบบอย่างของการอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยไม่คำนึง
ถึงเผ่าพันธ์เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสหพันธ์สันติภาพสากลใน
การส่งเสริมสันติภาพของ  โลกช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค และขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ สร้างความสามัคคี
ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา และประเทศชาติ และมุ่งมั่นในวัฒนธรรมแห่ง
สันติภาพ

 

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi


กิจกรรมของทูตสันติภาพ


opf2nd2  

  เวทีสนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 15

  ในหัวข้อ" ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ "

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

  ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                             
38691046 1059029330920264_7048081842867535872_o      

  เวทีสนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 14               

  ในหัวข้อ" ความสุขที่ยั่งยืนของมนุษย์ "

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561

  ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                             
Open-Forum-for-Peace9-S

  โครงการเวทีสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 9
  ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ

  หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  วันที่ 22 สิงหาคม 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           

AFP11 25-06-2014_S

  โครงการทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 11
  ณ โรงเรียนสัตยาไส ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  
  วันที่ 25 มิถุนายน 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           

AFP19-05-2014

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนา
  เรื่อง “การค้นหามิติใหม่ การเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า”
  ณ ห้องออดิทอเรียม (101) ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11)

  มหาวิทยาลัยรังสิต
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           

afp19-02-2014

  สนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 8 
  ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)

  กรุงเทพฯ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
afp06-02-2014

  สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศษสนาสหประชาชาติ ปีที่ 3
  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

  กรุงเทพฯ  วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           

afp24-01-2014

  การใช้โปรแกรมไลน์ (Line)
  ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกอำนวยการ กสทช. กรุงเทพฯ
  วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
UPF29-11-2013 s

  ทูตสันติภาพสัญจรครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ศูนย์รังสิต วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
20-11-2013 s   ทูตสันติภาพเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ
  โครงการใส่สีสานใจ ใฝ้สันติ ครั้งที่ 9 โดย สมาคมสหพันธ์สตรีฯ
  ณ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
  วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
UPF15-11-2013 s   มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)ได้จัดอบรมสัมมนา
  ผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2556
  ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งคอย
  จ.สระบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
13sep2013 S

  ทูตสันติภาพร่วมการประชุมผู้นำสตรีนานาชาติ เนื่องในโอกาสฉลอง
  ครบรอบ 20 ปี และก่อตั้ง “เครือข่ายสตรีเพื่อสันติภาพโลก”
  (Global Women’s Peace Network: GWPN) ในประเทศไทย
  วันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ

  กรุงเทพมหานคร

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi
4-6sep2013 S   ทูตสันติภาพร่วมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 1
  ในหัวข้อ “สันติภาพ การพัฒนา และผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  เพื่อสร้างสังคมที่มีสันติสุข”
  วันที่ 4–6 กันยายน 2556 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
AFP19-07-2013-3   เวทีสนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 7
  ในหัวขัอ “แบ่งปันประสบการณ์ : การเป็นทูต ภาค 2”
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
9-07-2013 1   คณะแกนนำสนทนาสันติภาพ ทูตสันติภาพ
  มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม
  “ทูตสันติภาพสัญจร” ครั้งที่ 9
  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
IMG 1780   คณะทูตสันติภาพร่วมงานรำลึกท่านสาธุคุณ
  ดร.ซัน เมียง มูน ผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากลนานาชาติ
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
p6   สนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace) ครั้งที่ 6 
  ในหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์ : การเป็นทูต”
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
p5   ทูตสันติภาพสัญจร :สนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace)
  ครั้งที่ 5 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
p4   ทูตสันติภาพสัญจร :สนทนาสันติภาพ (Open Forum for Peace)
  ครั้งที่ 4 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และโรงเรียน
  ธรรมวาที จังหวัดชลบุรี
img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           
DSC 7536a

  สนทนาสันติภาพ (Open Forum)

  ในหัวข้อ “ศาสนาเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน”

img bluepointline_naviimg bluepointline_navi                           

ความเป็นมาของทูตสันติภาพ

คณะกรรมการทูตสันติภาพ
กิจกรรมของทูตสันติภาพ
การประชุมสัมมนาทูตสันติภาพ
ทูตสันติภาพ
บทความ

 img bluepointline_navi

กิจกรรมส่วนหนึ่งของทูตสันติภาพ

สัมมนาทูตสันติภาพ
สนทนาสันติภาพ
ทูตสันติภาพสัญจร
การประชุมคณะกรรมการทูตสันติภาพ
กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์

 img bluepointline_navi


สื่อสิ่งพิมพ์
แบบแนะนำเสนอทูตสันติภาพ

V15

AFPBrochure1

วารสารสันติภาพ

แผ่นพับทูตสันติภาพ

 

ความหมายของสันติภาพ
                                            สำนักเลขานุการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)                                                 
เลขที่ 4 อาคาร UCF ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 0-2718-7110 , 08-6451-8978 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it