king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้803
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1238
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8479
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9274
mod_vvisit_counterเดือนนี้39869
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว31911
mod_vvisit_counterทั้งหมด1247656

ออนไลน์ 8

AFP-Banner-Mar

menu01 01menu01 02menu01 03menu01 04menu01 05menu01 06menu01 07


ความเป็นมาของทูตสันติภาพ

 


 

AFP 0431 AFP Rally11 AFP 0463

 ทูตสันติภาพ (Ambassador for Peace) ได้รับการสถาปนาขึ้นจากการประชุมที่จัดขึ้นโดยสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลกเพื่อการสนทนา และความสมานฉันท์ภายใต้หัวข้อการประชุมเรื่อง"ครอบครัว ความคิด และสันติ"ที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในงานวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ 7 ณ นครนิวยอร์ก เมื่อเดือนมกราคม ปี 2544

 

ในการก่อตั้งครั้งนี้ ทูตสันติภาพได้รับการสถาปนาขึ้น โดยมีบุคคลต่างๆ ได้รับมอบหมายให้เป็นทูตสันติภาพภายหลังการสถาปนาได้มีการจัดการประชุมผู้นำสองครั้ง ณ นครวอชิงตันดีซี โดยมีการมอบหมายหน้าที่ให้ทูตสันติภาพ และได้มีการประชุมผู้นำระดับนานาชาติ อีก 8 ครั้งที่เมืองไมอามี่ ในรัฐฟลอริด้า อเมริกาเหนือเมืองปราก สาธารณรัฐเชคในยุโรป เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซียแห่งกลุ่มประเทศยูเรเซีย เมืองมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย แห่งกลุ่มประเทศโอเซียย่า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยในเอเซีย ไนโรบีเคนย่าในแอฟริกา และเมืองอิสตันบูล ตุรกี ในตะวันออกกลาง

จากนั้นได้มีการพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายของทูตสันติภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีทูตสันติภาพจากกว่า 180ประเทศทั่วโลก มากกว่า 50,000 ท่าน ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ และแวดวง อาทิ ด้านศาสนา วิชาการ ศิลปะ สื่อ สารมวลชนกีฬา เกษตรกรรม ฯลฯ

 

AFP 0072

 

ทูตสันติภาพ คือ ผู้ที่เป็นแบบอย่างของการอุทิศตนในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยไม่คำนึงถึงเผ่าพันธ์ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสหพันธ์สันติภาพสากลในการส่งเสริมสันติภาพของโลก ช่วยสร้างคุณธรรม และจริยธรรม สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคและขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ สร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเชื้อชาติ ศาสนาและประเทศชาติและมุ่งมั่นในวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ

 


DSC 00653


คุณสมบัติของทูตสันติภาพ


1. เป็นผู้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติของความเป็นผู้นำ โดยไม่จำกัดเพศ วัย ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ หรือ ตำแหน่งหน้าที่เช่น นักการศาสนา นักการเมือง สื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักธุรกิจ ศิลปิน เป็นต้น
2. เป็นผู้มีความคิดเห็นพ้องกับหลักการสันติภาพของสหพันธ์สันติภาพสากล
3. เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม
4. เป็นผู้มีความสามารถที่จะร่วมงานกับบุคคลทุกระดับได้เป็นอย่างดี

 

ประเภทของทูตสันติภาพ


ประเภทผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป) มี 2 ประเภท ดังนี้

1. ทูตสันติภาพกิตติมศักดิ์ : เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
2. ทูตสันติภาพ : เป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกับองค์กร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหพันธ์สันติภาพสากลและมีเวลาในการช่วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ของสหพันธ์สันติภาพสากล


ประเภทคนหนุ่มสาวและเยาวชน (อายุต่ำกว่า 45 ปีลงมา)

1. Young Ambassador for Peace (YAP) บุคคลที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี
2. Collegiate Ambassador for Peace (CAP) นิสิต นักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

 

AFP Sophon AFP Paiboon

 

ระดับของทูตสันติภาพ


1. ระดับชุมชน/ระดับจังหวัด
2. ระดับประเทศ
3. ระดับภูมิภาค เช่นทวีปเอเซีย ทวีปยุโรป ฯลฯ
4. ระดับสากล/นานาชาติ

 

สิ่งที่ทูตสันติภาพจะได้รับ


1. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ได้รับข้อมูลข่าวสารทางอิเลคโทรนิคส์ หรือสิ่งพิมพ์เป็นประจำ
3. เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้สร้างสันติภาพ
4. ได้รับเกียรติบัตร "ทูตสันติภาพ"

 

บทบาทและหน้าที่ของทูตสันติภาพ
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการเสริมสร้างชีวิตครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง
2. ร่วมกิจกรรม หรือสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในฐานะทูตสันติภาพ ทั้งกิจกรรมของสหพันธ์สันติภาพสากล หรือของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3. ส่งเสริมคุณค่าของจริยธรรม คุณธรรม สนับสนุนและให้ความร่วมมือระหว่างนานาชาติ นานาศาสนาเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง และสันติภาพของโลก
4. ขจัดสิ่งกีดขวางและข้อขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธ์ เชื้อชาติ และศาสนา
5. พัฒนาวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างกว้างขวางและมั่นคงยิ่งขึ้น ระหว่างบุคคล สถาบันการศึกษา องค์กร ศาสนา บรรษัท สื่อมวลชน และภาครัฐ

 

หลักแห่งสันติภาพ


1. มนุษยชาติ คือครอบครัวเดียวกัน โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละศาสนาและความเชื่อ
2. คุณลักษณะที่สำคัญสูงสุดของมนุษย์ คือ ความซื่อสัตย์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น การรู้สึกผิดชอบชั่วดีและการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
3. ครอบครัว คือ "โรงเรียนแห่งความรักและสันติสุข"
4. การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น คือ หนทางที่จะทำให้เกิดความปรองดองและการสมานฉันท์กันในระหว่างมนุษยชาติ
5. สันติภาพเกิดจากความร่วมมือกันของมนุษย์ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว และศาสนา