king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้758
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2041
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8377
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9542
mod_vvisit_counterเดือนนี้36252
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28520
mod_vvisit_counterทั้งหมด1175429

ออนไลน์ 6

การสัมมนาทูตสันติภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2549

 

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) - สหพันธ์สันติภาพสากล Interreligious and International Federation for World Peace-Thailand (IIFWP-Thailand) Universal Peace Federation มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ จัดสัมมนา “ทูตสันติภาพ” เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม 825 อาคาร Thailand Export Mart กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก กทม.

AFP2 01AFP2 02

 

โดยเชิญูทูตสันติภาพจากทั่วประเทศมาร่วมกันหารือ ระดมความคิดในการดำเนินการทิศทาง ที่จะบรรลุผล นำทางไปสู่สันติภาพ โลกอันถาวร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ประธานสหพันธ ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ เป็นประธาน เปิดงาน ในการประชุมภาคเช้าได้เปิดวิดิทัศน์ Man of Peace ต่อด้วยการกล่าวปาฐกถานำ โดย คุณอัษฏา ชัยนาม อดีตเอกอัตรราชทูตผู้แทนถาวร คณะทูตถาวรประจำ สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ในหัวข้อ “สันติภาพกับสหประชาชาติ”

 

AFP2 04AFP2 07

AFP2 05AFP2 06

AFP2 63

 

ส่วนหนึ่งของทูตสันติภาพที่ได้รับมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งเป็นทูตสันติภาพ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นทูตสันติภาพ โดยพิจารณาจากผลงาน การทำงานอันก่อให้เกิดสันติภาพต่อส่วนรวมที่ผ่านมา และได้ผ่านการพิจารณาคัดสรรจากคณะอนุกรรมการฯ

 

AFP2 16AFP2 28

AFP2 12AFP2 13

 

ในภาคสายเป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดจากทูตสันติภาพ ก่อให้เกิดแนวคิดอันจะเป็น คุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ, ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา, พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ และรศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร เป็นผู้นำการหารือประจำกลุ่มย่อย

 

AFP2 97 ในงานได้รับความกรุณาจาก คุณพนิดา ดวงจินดา เป็นพิธีกร

 มีทูตสันติภาพ และผู้สนใจจากทั่วประเทศมาร่วมกันหารือ ระดมความคิดในการ ดำเนินการทิศทาง ที่จะบรรลุผล นำทางไปสู่สันติภาพ โลกอันถาวร รวมผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 176 ท่าน (เป็นทูตสันติภาพ 84 ท่าน ผู้เข้าสัมมนาทั่วไป 66 ท่าน)  และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วม จำนวน 26 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFP2 17AFP2 19

AFP2 20AFP2 32

 

จากการประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี เป็นประธานกลุ่ม 1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ, ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา เป็นประธานกลุ่ม 2 พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นประธานกลุ่ม 3 และรศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร เป็นประธานกลุ่ม 4 ได้มีข้อเสนอจากทูตสันติภาพให้รวบรวมผลการทำงานสาธารณะประโยชน์ของทูตสันติภาพแต่ละท่านไว้ ที่ส่วนกลางและเผยแพร่ออกไป เพื่อปลุกจิตสำนึกและเจตคติของการทำงานเพื่อสันติภาพ ส่งเสริมความ เข้มแข็งของครอบครัว การรู้ถึงหน้าที่ ความรัก ความอดทน และขยายไปสู่ระดับที่สูงกว่า หาช่องทาง ที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา ควรวางบทบาทเราต่อการแก้ปัญหา 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ควรกำหนด(ลำดับ)บทบาทของทูตสันติภาพ ที่แต่ละท่านจะนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตน ได้อย่างชัดเจนในทางปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีการทบทวนและแก้ไขบทบาทและระเบียบกติกาของ UN ฯลฯ

 

AFP2 23AFP2 21

AFP2 29AFP2 59

AFP2 27

 

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความกรุณาให้ความร่วมมือ ทั้งองค์ปาฐก วิทยากร ทูตสันติภาพ สื่อ และอาสาสมัครช่วยงานจากที่ต่างๆ รวมทั้งเยาวชนผู้ชนะการคัดเลือก การประกวด Mr. & Miss University ในนามสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลกฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้