king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้943
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2467
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14665
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7458
mod_vvisit_counterเดือนนี้30456
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34468
mod_vvisit_counterทั้งหมด1469347

ออนไลน์ 32

การประชุม The International Leadership Conference ระหว่าง 13-17 ตุลาคม 2550

จัดประชุมสัมมนา “The International Leadership Conference” ในหัวข้อ "Providing Vision and Leadership at a time of Global Crisis" ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2550 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

 

IMG 3438IMG 3425

 

ในการประชุมครั้งนี้ สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้ส่ง นายวิเชียร อำนาจวรประเสริฐ กรรมการสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย), นางวัลลภา นีละไพจิตร ประธานกลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร , ดร. สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฐ์์ นักจิตวิทยา , นายภาษิต ศิริมาลัย รองเลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ และ นายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล เลขาธิการสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และ สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนไปร่วมประชุม

 

IMG 3382IMG 3397

IMG 3374IMG 3372IMG 3435

 

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณคน150 จาก 50 ประเทศ

 

IMG 3395IMG 3370

 


บทความ

โดย...ดร.สุภาพรรณ หนึ่งในผู้ที่ส่งไปร่วมงานประชุม
Universal Peace Federation (Interreligions and Internation for World Peace)ได้จัดให้มีการประชุม International Leadership Conferrence ขึ้นที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่าง วันที่ 13-17 ตุลาคม 2550 ในเรื่อง "Providing vision and Ledership at a time of Global Crisis" เงื่อนไขในด้านวิสัยทัศน์ และผู้นำในยุคสมัยวิกฤตการณ์ทั่วโลก ผู้ร่วมประชุมได้แก่ ทูต, วุฒิสมาชิก, ข้าราชการ, ผู้นำด้านจิตวิญญาณศาสนา, นักวิชาการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากทั่วโลก เกือบ 60 ประเทศ โดยสหพันธ์สันติภาพสากล UPF ให้การสนับสนุนเพื่อเปิดการเชื่อมโยงเครือข่าย ทูตสันติภาพ และสนับสนุนให้ผู้นำโลก เกิดจิตสำนึกนำความรู้เพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤตการทั่วโลก พ.ศ.2550

ได้มีการจัดประชุม ผู้นำนานาชาติในหัวข้อต่างๆ ตามสถานที่ต่างๆ หลายประเทศ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจความจำเป็นเร่งด่วน บรรดานานาชาติและศาสนาร่วมมือ ร่วมใจ ที่จะหันหน้าเข้าหากันเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อสันติภาพมีการเพิ่มพูนความใส่ใจท่ามกลาง ประชาชนทั่วโลกในความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านวิสัยทัศน์ และลักษณะผู้นำที่กล้าหาญถ้าเราแก้ไขประเด็นวิกฤตได้ทันเวลา

แผน ILC ได้ถูกพัฒนาด้านความจำเป็นด้านนี้ในจิตใจ โปรแกรมจะแนะนำถึงความจำเป็น คุณธรรมอันเป็นสากล หลักการและการปฏิบัติซึ่งจำเป็นที่จะสร้างสรรค์โลก ซึ่งประชาชนทุกถิ่นฐาน, ชาติพันธ์, นานาชาติ, วัฒนธรรม และศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ รวมทั้งพิจารณาถึงสาเหตุความขัดแย้ง และแนวทาง เราสามารถเคลื่อนไหวร่วมกันจากความขัดแย้ง , ความไม่เสมอภาค, ความยากจน, ความเกลียดชัง ให้จางหายไป กลายเป็นความร่วมมือ ความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันเฉกเช่น ครอบครัวแห่งมนุษย์ชาติเดียวกันภายใต้พระผู้เป็นเจ้า

สหพันธ์สันติภาพสากล เป็นเครือข่ายทั่วโลกของปัจเจกบุคคลและนานาองค์กร ผูกพันธ์กันเพื่อสันติภาพ ด้วยวิถีทางการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการศึกษาและการบริการ แผนของ UPF เอื้ออำนวยส่วนร่วมแก่ผู้นำอันหลากหลาย ทั้งสายงาน และความสนใจรวมทั้งรัฐบาล , สังคมอารยธรรมศาสน ,นักวิชาการ, สื่อสารมวลชน, ศิลปะ, กีฬา หลาย องค์กรอิสระนับตั้งแต่พิธีการประชุม เมื่อ ค.ศ. 2005 UPF แล้วหลังจากนั้นได้มีความเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างเป็นที่น่าสังเกตุ ทูตสันติภาพของโลกมีส่วนร่วมไปทั่วโลก ในความพยายามเกิดข้อตกลงนำไปสู่คำตอบ ของสังคมอารยธรรมต่อปัญหาวิกฤตการโลกาิภิวัฒน์จากตะวันออกกลาง ต่อตะวันออกเฉียงเหนือ

UPF เชื่อว่าการประชุมผู้นำนานาชาติเพื่อผู้อาวุโสทางการทูตและผู้นำอื่นๆ จะนำไปสู่ความช่วยเหลือที่ชัดแจ้ง ต่อการสร้างให้โลกทีสันติสุขในที่สุด เรามีงานสำคัญที่ทำเราจะตั้งใจคอยคำตอบโดยผลงานที่เป็นประโยชน์จากพวกท่าน
Rev Dr.Ching Hwam Kwak Chaiman UPF
Dr.Hyum Jim Proston Moon Co-Chaiman UPF }Chaiman International Ledership Conferrence
Dr.Thomas G. Walsh UPF secretary Gerneraal UPF
Sir James Mancham Founding President,Seychelles President, UPF Global Peace Council.

การร่วมประชุมผู้นำนานาชาติมีเงื่อนไขด้านวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำคน เวลาแห่งวิกฤติทั่วโลกาภิวัฒน์ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 13 -17 ตุลาคม 2550 ผู้แทนของ UPF ประเทศไทย นายวิเชียร อำนาจวรประเสริฐ กรรมการสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย), นางวัลลภา นีละไพจิตร ประธานกลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร, ดร. สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฐ์์ นักจิตวิทยา, นายภาษิต ศิิริมาลัย รองเลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ และ นายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล เลขาธิการสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และ สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนไปร่วมประชุม

การประชุมความเป็นผู้นำนานาชาติ (ILC) เป็นของ UPF จะกำหนดเงื่อนไขหรือหัวข้อหลากหลาย เน้นความจำเป็นเร่งด่ืวนเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ใหม่และความเป็นผู้นำ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 มีสาเหตุของความขัดแย้งที่ไม่แสดงความหมายที่กระจ่างและความเข้าใจที่แท้จริง ของประชาชนและชาติอันจะทำให้นำไปสู่การกำหนดทิศทางไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การถูกคุกคามในปัจจุบัน

ILC จึงมีการจัดประชุมเป็นระยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพสัมพันธภาพของมวลมนุษย์ ซึ่งหลากหลายในสังคม ,สถาบันและรัฐบาลและเพื่อที่จะสร้างสรรค์ วัฒนธรรมแห่งสันติภาพของครอบครัวเดียวของมนุษยชาติ ILC มุ่งย้ำถึงความสำคัญของนานาชาติและสนทนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความร่วมมือกันอันเป็นสิ่งจำเป็นต่อสันติภาพ และการพัฒนาของมนุษย์ การจัดประชุม ILC มี 3 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเกิดกรอบงานร่วมกัน ในการสร้างสันติภาพ สันติสุข และความเจริญรุ่งเรืองด้วยพื้นฐานของคุณธรรม และหลักการสากลทั้งจริยธรรม และจิตวิญญาณในธรรมชาติ ด้วยการปฏิบิติอย่างลึกซึ้ง แผนรวมด้วย การวิเคราะห์เชิงลึกของรากอันเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง โดยเงื่อนไขพื้นฐานเสียงเพื่อการพัฒนาการ การประเมินผล และการสร้างสันติภาพ ความพยายามเพื่อสนับสนุนนานาชาติ นานาวัฒนธรรม และความร่วมมือ

2. เพื่อที่จะจำแนก "การปฏิบัติที่ดีที่สุด" เท่าที่จะทำได้ในการเพิ่มขยายความเป็นนานาชาติ และการตอบสนองของภาคพื้นที่ขัดแย้งและความรุนแรง ด้วยการแนะนำการเป็นหุ้นส่วนอย่างไม่เป็นทางการ และนวัฒกรรมในการทำงานร่วมกัน รัฐบาล, ศาสนา, ศชย และภาคส่วนเอกชน สามารถเชื่อมโยงเป็นทรัพยากรใหม่

3. เพื่อพิจารณานานาแนวทางเครือข่ายโลกาภิวัฒน์ของ UPF ทูตสันติภาพ สามารถสนับสนุนคณะทำงานของ UN ที่จะมีสันติภาพปลอดภัย เพิ่มพูนสมรรถภาพไปจนถึงความสำเร็จแห่งเป้าหมายพัฒนาการแห่งคณะสร้างสันติภาพ และการทำงานกับสังคมอารยธรรม สำหรับการปรับปรุงใหม่ของสหประชาชาติ รวมทั้งการจัดตั้งสภาที่ปรึกษานานาศรัทธาสันติภาพ

ILC ได้มีการดำเนินการจัดการประชุมหลายครั้งโดยการเปลี่ยนสถานที่ และหลายหัวข้อ ตามประเด็นที่เร่งด่วน สำหรับครั้งนี้เป็นหัวข้อ การสร้างวิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำในยุควิกฤตทั่วโลกาภิวัฒน์โดยมุ่งเน้นถึง 1.ความระแวดระวัง ความจำเป็นต่อวิกฤตต่อการป้องกันการร่วมแก้ไขความขัดแย้งและเสริมสร้างโลกด้วย ความปลอดภัยแห่งมนุษย์ชาติอย่างแท้จริง พัฒนาการและสันติภาพ
2. ผู้ประชุมประกอบด้วยทูต 150 คนและผู้นำซึ่งเป็นผู้แทนจาก 50 ประเทศ ซึ่งมาจาก World-Asoria ในนิวยอร์คเมื่อมิถุนายน สหพันธ์นานาชาติ ซึ่งได้ขยายเครือข่าย ILC สู่ผู้ฟังสากล
3. ดำเนินงานลึกซึ้งถึงรากของ UPF ผ่านโลกโดยพื้นฐานผู้นำการกำหนดผู้แทน จาก 194 ประเทศ มาร่วมมือกันในการประชุม 2007 ที่นิวยอร์ค 23 กันยายน 2550