king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2051
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2538
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2051
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว17876
mod_vvisit_counterเดือนนี้35634
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว59212
mod_vvisit_counterทั้งหมด1574040

ออนไลน์ 44

ความหมาย “สันติภาพ”

 

 

รวบรวมจากการ “สนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” จัดโดย

ทูตสันติภาพ คณะแกนนาสนทนาสันติภาพ คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)


ระดับอุดมศึกษาและกลุ่มผู้ใหญ่


1. สันติภาพ สามารถเรียกได้ว่าเป็นสภาวะแห่งความสันติหรือไม่มีการโต้เถียงอย่างรุนแรงกันเกิดขึ้น "สันติภาพ" ใช้อธิบายการยุติแห่งความแย้งอย่างใช้ความรุนแรง สันติภาพอาจหมายถึงสถานะแห่งความเงียบหรือความสุข สันติภาพสามารถนำมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความเคารพ ความยุติธรรมและความหวังดี สันติภาพอาจจะอธิบายการปลดปล่อย ความเงียบ ความเข้าใจในสันติภาพสามารถนำมาใช้ในผู้คนๆ ใดคนหนึ่งได้เช่นเดียวกัน ในกรณีที่มีผู้นั้นไม่ขัดแย้งกับจิตใจของตนเองแต่อย่างใด ความเข้าใจและคำจำกัดความของคำว่า "สันติภาพ" จะแปรผันไปตามแต่ภูมิภาค วัฒนธรรม ศาสนา และสาขาวิชาที่เรียนด้วย
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

2. ความสงบ, ความราบคาบ
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

3. การพัฒนา
(พระสันตปาปาเปาโล ที่ 6 (ค.ศ. 1963 – 1978)

4. คือสิ่งที่ทุกคนใฝ่หา ต้องการได้รับการยอมรับในเรื่องของภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ต้องการให้เรื่องเหล่านี้ได้รับการคุ้มครอง และให้ความเคารพ
(ดาโต๊ะอันวาร์ อิบรอฮิม อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย)

5. สันติภาพหมายถึงอะไร ก็คงจะมีหลายคำตอบที่อธิบายภาวะแห่งสันตินั้น อาทิ ภาวะไร้สงคราม ความผสานกลมกลืน ความปรองดอง ความเงียบสงบ ความเยือกเย็น ความแจ่มใส ความไม่กังวล ความพอใจ และยอมรับสภาพของตนเอง ฯลฯ แต่สันติภาพที่แท้จริงนั้น อยู่สูงกว่าและลึกซึ้งกว่าภาวะความสงบทั้งในระดับส่วนตัวและสังคม และสันติภาพมิใช่เรื่องของโครงสร้างและกลไก (นิติบัญญัติ การเมือง เศรษฐกิจ) แต่เป็นเรื่องของประชาชนผู้สร้างสันติ สันติภาพที่แท้จริง เกิดขึ้นจากการยอมรับว่า เรามนุษย์มาจากพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน และเป็นพี่น้องกัน(มธ.25:40)
คำว่าสันติภาพในภาษาฮีบรู คือ Shalom เป็นคำกล่าวทักทายกันในปาเลสไตน์สมัยของพระเยซูเจ้า ที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีให้แก่ผู้รับว่า ขอให้ปลอดภัย ในพระคัมภีร์ของชาวยิว shalom หมายถึง ความผาสุข ซึ่งเป็นการขอให้คุณได้รับพระพรในสิ่งที่ดี หรือในพี่น้องมุสลิม คำว่า Salaam คือสันติภาพ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ทักทายเมื่อเจอกัน หมายถึงขอให้สันติอยู่กับท่าน ซึ่งแสดงออกถึงความปรารถนาดีที่มีต่อกัน
(อัจฉรา สมแสงสรวง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องด้านสังคม)

6. “สันติภาพนั้นเกิดจากการตื่นตัวของผู้คนในแต่ละชุมชนที่จะสร้างสังคมแห่งสันติสุขในบริบทของแต่ละชุมชนเอง” ในภาษาสเปน คำว่า สันติภาพ(Paz) สามารถใช้ในรูปของพหูพจน์ได้ เพราะฉะนั้นความหมาย ของคำว่า “Paces” นั้นก็คือความหลากหลายของสันติภาพ สันติภาพในหลากหลายบริบท และรูปแบบของสันติภาพที่สร้าง
(ศาสตราจารย์ วิเซนต์ มาติเนส กูสมัน (Vicent Martinez Guzman) นักปรัชญาสันติภาพแห่งวิชาสันติศึกษา)

7. คำว่า “peace” ในภาษาอังกฤษ คำว่า “paix” ในภาษาฝรั่งเศส คำว่า “pace” ในภาษา อิตาเลียนและคำว่า “paz” ในภาษาโปรตุเกสและสเปน มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า “pax” หรือ “paics” ตามความเห็นของนักประวัติศาสตร์คำว่า “pax” ถือกำเนิดขึ้นในจักรวรรดิโรมัน คำคำนี้หมายถึง ช่วงเวลาที่ไม่มีสงครามหรือสงครามกลางเมือง Santo Agostinho ซึ่งเป็นบิชอบในนิกายแคทอลิกในศตวรรษที่ 4 ได้ให้นิยามคำว่า “Paz” ไว้ว่าหมายถึง ความสงบเรียบร้อย
(บิช็อบคาร์ลอส ฟิลิเป ซีเมเนส เบโล ผู้แปล ดร. เจนจิต กสิกิจธำรง, ผศ. ดร. เคิร์ก เพอร์สัน, และ อ. จรัญญา เทพพรบัญชากิจ บัณฑิตวิทยาลัยและการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ)

8. คือความงดงามของชีวิต

9. คือ การที่เราเป็นอิสระ ใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นอยู่ และก็อยู่กฎเกณฑ์ที่สังคมสร้างมันขึ้นมา แต่ใช่ว่าเราจะทำอะไรตามอำเภอใจของเราไปเสียทุกเรื่อง ภายใต้สันติภาพคือ ความเคารพกฎหมาย พึ่งมีสิทธิ์ที่เราควรจะมี และเราก็ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้ใด

10. คือสภาวะที่สงบสุขไม่มีความขัดแย้งและไม่มีสงครามเกิดขึ้น

11. คือ การเป็นอิสระ ใช้ชีวิตในเป็นอยู่ ตามกฎเกณฑ์ที่สังคมสร้าง ความเคารพกฎหมาย พึ่งมีสิทธิ์ที่ควรมี และไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้ใด

12. คือความเสมอภาคทางสังคม

13. คือ ความรัก ความสามัคคี

14. คือความสงบ ปรองดอง

15. คือ ความสุข

16. คือความดี

17. คือธรรมะ

18. คือศาสนา

19. สถานะที่ปราศจากสงคราม

20. ความสงบสุข ซึ่งเกิดได้จากการที่คนในสังคมมี'ความเชื่อ'ที่สอดคล้องกัน

21. การไม่ทะเลาะกัน

22. ความศักดิ์สิทธิ์ ความน่าเคารพ ความมั่นคง ความหนักแน่น

23. สถานะแห่งความเงียบหรือความสุข สันติภาพสามารถนำมาใช้อธิบายความสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความเคารพ ความยุติธรรมและความหวังดี สันติภาพอาจจะอธิบายการปลดปล่อย ความเงียบ ความเข้าใจในสันติภาพสามารถนำมาใช้ในผู้คนๆ ใดคนหนึ่งได้เช่นเดียวกัน

24. “ความสงบ” ความสุขและความ ร่มเย็น
(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ทูตสันติภาพ)

25. ความสันติสุขส่วนบุคคล หรือสันติสุขในครอบครัวอันเกิดจากความรักที่บริสุทธิ์ ความรักที่เสียสละส่วนบุคคลโดยที่แท้จริง ด้วยการปลูกฝังสันติสุขในเรือนใจ จนกลายเป็น “เรือนเพาะชำเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าของสันติสุข และสันติภาพสากลของมวลมนุษย์ชาติ สันติสุข และสันติภาพ จึงเป็นมรดกของ “ความรักที่แท้จริง” “ความเมตตา” ความพร้อมที่จะให้อภัย และความพร้อมที่จะให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ผู้หลงผิดอย่างปราศจากเงื่อนไข
(ผศ.ดร. สุทิน นพเกตุ ทูตสันติภาพ)

26. สันติภาพคือ สภาวการณ์ซึ่งบุคคลต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ ในลักษณะประนีประนอม และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น ก็ใช้เฉพาะสันติวิธีเท่านั้น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
(นางพนิดา ดวงจินดา ทูตสันติภาพ)

27. คือความรัก
(นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ทูตสันติภาพ)

28. สงบ ไม่มีการประทุษร้ายต่อกันทั้งการคิด การพูด และการแสดงออก
(รศ.ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น ทูตสันติภาพ)

29. ความสงบเย็น ทุกคนอยู่ด้วยความเป็นมิตร ทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีไม่มีความรุนแรง ความสงบเย็นของแต่ละคน จะก่อให้เกิดปัญญา หลายๆๆปัญญารวมกัน จะทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
(นางเย็นฤดี วงศ์พุฒ ทูตสันติภาพ)

30. คิดดี พูดดี ทำดี ลงมือกระทำ และรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
(นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ ทูตสันติภาพ)

31. ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า “Peace” คือ “ความสงบ” หรือ “ความสงบสุข” (สงบอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องมีความสงบสุขด้วย)
สันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อมนุษย์ทุกคนมีพฤติกรรมดังนี้
1. มีความพอเพียงในความเป็นอยู่ของตน (เศรษฐกิจพอเพียง)
2. ปราศจากความอิจฉาริษยาผู้อื่น
3. ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่น
4. รู้จักตัดกิเลส ตัณหา ความอาฆาตพยาบาท การล้างแค้น
5. รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา
6. มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์
7. มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยใจจริง (มิใช่ด้วยปาก หรือการเสแสร้ง)
8. ประพฤติตามกฎหมายของบ้านเมือง มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด ท่านคือ อนูหนึ่ง หรือหน่วยหนึ่งของสังคม หลายสังคมจะรวมกันเป็นประเทศ เมื่ออนูเล็กๆ ซึ่งเปรียบเสมือนรากหญ้า (Root) ของสังคม ประพฤติตนดี โลกก็จะมีความสงบสุข (Peace) สงคราม หรือแม้แต่การต่อสู้ การชิงดีชิงเด่นก็จะไม่เกิดขึ้น
พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถระสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 จากจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อคิดด้านสันติภาพไว้ 2 ประการ
คือ 1. ความแตกแยก เกิดจากนักการเมืองเสพติดวัตถุนิยม ผลประโยชน์ และอำนาจมากเกินไป เพราะผลประโยชน์ และกิเลส ตัวตัณหา มานะทิฎฐิ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด หลักการ และอุดมการ
2. สันติภาพ จะเกิดขึ้น ถ้าทุกคนลดความระแวงต่อกัน ไว้วางใจกัน และมีความจริงใจ เมตตารักใคร่กัน
(ดร.มล. ปริยา นวรัตน์ ทูตสันติภาพ)

32. สันติภาพ คือความร่มเย็น ความรู้สึกที่ว่าผู้คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างไม่หวาดระแวงมีความมิตรไมตรีต่อกัน ความเกลียดชังให้ผลเป็นทุกข์ ความรักให้ผลเป็นสุขเมื่อเราเชื่อว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่อยู่ข้างใน อยู่ตรงกลางจิตใจ เราต้องตัดสินใจว่าต้องการให้พื้นที่ข้างในจิตใจของเราเป็นพื้นที่ของความเกลียดชัง หรือความรักมนุษย์ทุกคนน่าจะตัดสินใจเลือกได้
(ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ทูตสันติภาพ)

33. สันติภาพ คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พึ่งพาอาศัยกัน และแบ่งปันซึ่งกันและกัน
(นายรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสอาด ทูตสันติภาพ นายกสมาคมสมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ)

34. (โดยวิเคราะห์) สันติภาพ= ความสงบสุข
สังคมที่มีสันติภาพ = สังคมที่มีความสงบสุข
สังคมที่มีความสงบสุข = ทุกคนอยู่อย่างสงบ ทุกคนมีความสุข
ทุกคนอยู่อย่างสงบ = แต่ละคนไม่ทำชั่ว
การไม่ทำชั่ว = การไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ทุกคนมีความสุข = แต่ละคนทำดี
การทำดี = การทำให้คนอื่นพอใจ
(โดยสังเคราะห์) สังคม = คนหลายคนอยู่รวมกัน
แต่ละคนทำให้คนอื่นพอใจ = ทุกคนมีความสุข
แต่ละคนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน = ทุกคนอยู่กันอย่างสงบ
ทุกคนมีความสุข และอยู่อย่างสงบ = สังคมก็มีความสงบสุข = เกิดสันติภาพในสังคม
การสร้างสันติภาพ สันติภาพเกิดขึ้นได้จาก การคิด และการกระทำของมนุษย์ สัญชาติญาณของมนุษย์ จะคิดถึงตนเองก่อนคนอื่น การคิดถึงตนเองทำให้มนุษย์เกิดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัวจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน เมื่อคนเดือดร้อน ก็ทำให้เกิดความไม่สงบ เมื่อเกิดความไม่สงบ คนจะไม่มีความสุข เมื่อไม่มีความสงบและไม่มีความสุข ก็ไม่มีสันติภาพ ดังนั้น ต้องจูงใจและปลูกฝังให้มนุษย์คิดถึงคนอื่นก่อนตนเอง เมื่อจะทำอะไร ให้คิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อคนอื่นหรือไม่อย่างไร ถ้าทำแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อน และคนอื่นพอใจ จึงควรทำดังนี้แล้ว ทุกคนจะมีความสุขและอยู่กันอย่างสงบ เมื่อสังคมสงบสุข สังคมนั้นก็มีสันติภาพ
(นายจารึก อะยะวงศ์ ทูตสันติภาพ)

35. คำว่า “สันติภาพ” แปลว่า ความสงบ (Peace) หมายถึง ภาวะปราศจากความขัดแย้ง ความเป็นอยู่ หรือการมีชีวิตอย่างสงบสุขราบเรียบ เปรียบเหมือนมหาสมุทรซึ่งปราศจากคลื่น
“ทางสู่สันติภาพ” (The way to Peace) มีดังนี้
1. มีเมตตา (Loving Kindness) เมตตา คือ ความรักใคร่ เป็นมูลเหตุแห่งสันติภาพ เมตตาอยู่ที่ใด สันติภาพอยู่ที่นั่น สันติภาพ คือ เงาของเมตตา
2. อหิงสา (Non-Violence) คือ ความไม่เบียดเบียน “มหาตมะคานที” นักการศาสนาและนักปกครอง ของอินเดียยึดมั่นในหลัก “อหิงสา” (Non-Violence)
3. ภราดรภาพ (Brotherhood) คือ ความรู้สึกเป็นพี่น้อง เมื่อไร เรามี “ภราดรภาพ” เมื่อนั้นสังคมย่อม มี “สันติภาพ”
เชื่อมั่นว่า หากมนุษย์ยึดมั่นและปฏิบัติตามธรรม 3 ประการนี้ โลกมนุษย์จะมีความสุข-สงบ(สันติภาพ) ปราศจากสงคราม
(ดร. เลิศลักษณ์ สังขวรรณ ทูตสันติภาพ)

36. สันติภาพ คือ ความเป็นอยู่ที่มีความสงบ ตามหลักของอหิงสา
(ดร. ปฐมพงศ์ นฤพฤฒิพงศ์ ทูตสันติภาพ)


ระดับมัธยมศึกษา


37. สันติภาพ คือ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและมีความเข้าใจกัน ถึงแม้ว่าในสังคมนั้นๆจะมีความขัดแย้งกันก็ตาม ซึ่งคนในสังคมมีมุมมองของความเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ เพราะในสังคมแต่ละสังคมเป็นไปไม่ได้หรอกว่าจะไม่มีความขัดแย้งเลย มันต้องมีอยู่ทุกสังคมแหละความขัดแย้ง แต่มันอยู่ที่มีความเข้าใจและการปรับตัวมากน้อยเพียงใดในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปราศจากสงคราม นั้นแหละที่คิดว่าสันติภาพ

38. สันติภาพ คือ การปรากฎขึ้นบนหลักความเป็นจริง ที่ถูกต้องและสามารถอธิบายได้ถึงหลักการที่แท้จริงในทางปฎิบัติทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดยไม่หวนคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

39. สันติภาพ คือ การที่คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งกัน เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน

40. สันติภาพคือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สงบสุข ท่ามกลางความขัดแย้งในสังคม โดยทุกคนในสังคมจะต้องสมานสามัคคีกัน เพราะสังคมย่อมมีความขัดแย้งกันในทุกสังคม ทุกชนชั้น ฉะนั้นทุกคนจะต้องพึงระลึกว่าไม่ควรเบียดเบียน และไม่ทำให้คนอื่นในสังคมต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำของตนเอง หากว่าทุกคนในสังคมขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้ สังคมก็มิอาจสงบสุขลงได้ จะมีแต่ความวุ่นวาย เกิดซึ่งการทะเลาะวิวาทและนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งเลือดเนื้อและทรัพย์สิน สันติภาพจึงหมายถึง การปรองดองกันในสังคมทุกชนชั้น และควรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ที่สำคัญทุกคนจะต้องมีจิตสำนึก และความรู้สึกที่ เอื้อเฟื้อ อภัย และ อดทน ด้วยสังคมถึงจะสงบสุขและเกิดสันติภาพอย่างแท้จริง

41. สันติภาพ คือการที่คนเราอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันและมีการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ก้าวก่ายกันอาศัยกันอยู่ในสังคมอย่างสงบและปราศจากความรุนแรง

42. สันติภาพ คือ ความสงบ สันติ ไม่ทะเลาะก้าวก่ายกัน ในสังคมหรือประเทศเดียวกัน สันติภาพนี้จะทำให้ประเทศและสังคมสงบสุข

43. สันติภาพ คือ ก่อนที่จะเกิดคำว่าสันติภาพ มันจะต้องเกิดความขัดแย้งในเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาก่อน เพราะแน่นอนว่าหากสังคมหนึ่งๆ ไร้ซึ่งปัญหาความขัดแย้ง คำว่าสันติภาพ ที่ทุกคนต้องหันมาปรองดองกันนั้นก็คงไม่เกิดขึ้น ซึ่งด้วยพื้นฐานทางสังคมที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน อย่างน้อยที่สุดก็เรื่องเพศ อายุ ฐานะทางสังคม จนไปถึงความแตกต่างทางด้านความคิด (ซึ่งสำคัญมากกกกก) นั้น ความขัดแย้งจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเกิดขึ้นมาในสังคมดังนั้น คำว่า "สันติภาพ" ก็คือ ภาพแห่งความสงบสุข ที่แต่ละฝ่ายในสังคมซึ่งมีความขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆ เป็นทุนเดิมนั้น หันมาร่วมมือกัน ปรองดองกัน ด้วยวิธีการที่ทั้งสองฝ่ายต่างยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ เพื่อสร้างสังคมที่มีความสงบสุข ร่มเย็น และทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สันติ ตามความคาดหวังของสมาชิกในสังคมนั้นๆ

44. สันติภาพ เมื่อพูดถึงสันติภาพ ก็จะแสดงถึงความสัมพันธ์ก็ที่ดีของคนในชาติ ซึ่งอาจจะหมายถึงรวมถึงความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีมีแต่ความสงบสุข

45. สันติภาพ คือ สภาวะสงบ

46. สันติภาพ คือ ความที่ทุกคนมีความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ไม่เกิดความขัดแย้ง ต่างฝ่ายต่างพึงพอใจ สงบสุข ทุกชนชั้นมีความสุขไม่มีการเบียดเบียนกัน หรือเหยียบคนอื่นเพื่อนที่ตนเองจะได้ก้าวขึ้นสู่ที่สูง {แต่เราคิดว่าเกิดได้ยาก แต่ก็ใช่จะเกิดขึ้นไม่ได้}

47. นิยามของคาว่าสันติภาพในความหมายของผม

สันติ คือ ความสงบสุข

ภาพ คือ สิ่งที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาของเรา

คำว่าสันติภาพในความหมายโดยตรงแปลว่าความสงบสุขที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเรา

แต่ในความจริงคงจะเป็นการยากที่เราจะสามารถรับรู้ได้ถึงสันติภาพ เพราะในยุคปัจจุบันหลายๆคนคงคิดถึงแต่ตัวเองปัจจัยที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือเงินและความสุข ซึ่งถ้าเราทุกคนมองแต่เรื่องเงินกับความสุขส่วนตัวเองนั้นก็คงจะเป็นการยากที่เราจะได้รู้ถึงสันติภาพ

ในความคิดของผม สันติภาพคือการหันหน้าเข้าหากัน เมื่อมีปัญหาหรือมีข้อโต้แย้งใดๆก็คุยกันและสร้างข้อตกลงเพื่อให้เกิดเป็นความสุขของคนส่วนใหญ่ สันติภาพอาจจะเป็นการไม่โต้เถียงกันด้วยความรุนแรง ทุกสังคมเมื่ออยู่ด้วยกันย่อมมีปัญหาและการจะแก้ปัญหานั้นก็จำเป็นจะต้องรู้จักที่จะพูดมันออกมา เมื่อเรารับรู้ถึงปัญหาของผู้อื่นทางที่เราจะสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขได้ก็คือช่วยกันคิดและแก้ปัญหาไม่ใช่การหนีปัญหา

อย่างสุดท้ายสันติภาพคือความสงบสุข ความสงบสุขในที่นี้ไม่ใช่ว่าสงบ อยู่แต่กับตัวเอง ความสงบอาจจะหมายถึงการไม่มีปัญหาใดๆซึ่งก่อให้เกิดข้อพิพาทในหลายๆฝ่าย การจะได้มาซึ่งสันติภาพนั้นต้องเริ่มจากตัวเราเองที่จะไม่มองผลประโยชน์ของตนมากเกินไปต้องรู้จักการแบ่งปัน การให้ และการเสียสละเพื่อผู้อื่นจึงจะทำให้เกิดสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองครับ
(สรรค์ สุวรรณ นักเรียนระดับชั้นม.6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา)

48. สันติภาพ คือ การตัดสินใจที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เช่นปัญหาชายแดนใต้ที่ใช้กำลังในการแก้ไขมากกว่าความคิด ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจริงๆแล้วสามารถใช้สันติภาพในการแก้ไขปัญหาได้
(นายอธิศ กฤตยาพงศ์พันธุ์ ม.6/8)


ระดับประถมศึกษา


49. สันติภาพ คือ ความสงบสุข ที่ไม่ใช้กำลังในการขจัดปัญหา ความร่วมมือกันในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดสันติภาพ
(ด.ญ. อภิชญา ตติยภัณฑรักษ์ ป.6/4)


จากกลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่าย Face Book ของนายวริทธิ์ อนุชิราชีวะ


50. ก็ประมาณว่า อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ไม่มีเรื่องกัน (Ploy Likitrattanakorn)

51. สันติภาพคือ สิ่งที่คนต้องการมากๆ แต่ไม่เคยมีเลยแม้แต่ในใจของคนเรา (Akira Matsuo)

52. คือสันติ แต่ไม่ได้แปลว่ามีเสรี (Xora Chatikaratna)

53. สันติภาพหมายถึงความสงบสุขที่ไม่เคยเกิดขึ้น บางทีก็ใช้เป็นข้ออ้างเพื่อทำประโยชน์ให้ตัวเองหรือพวกพ้อง (ใครซักคน บนโลกใบนี้)

54. สงบสุข (Wannaporn Suwannahem)

55. คือ สถานะแห่งความเงียบ (Apipoo Twojump)

56. ความสงบสุข ไม่ทะเลาะกัน (Natty Mungkornpanich)

57. สันติสุข ครับผม (Hin Bcc)

58. การที่คนเราไม่เอาเปรียบกัน (Chapat Tiwutanond)

59. ทุกคน หรือ ทุกหมู่เหล่า มีการเกื้อกูล ถ้อยที ถ้อยอาศัย เข้าใจกัน ตามระบบ และ ข้อปฏิบัติที่ได้ตกลงกันไว้นะ (Goong ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ)

60. Peace (Theerachat Nintanawongsa)

61. ภาพที่ว่า อยู่อย่างที่เราเป็นแล้วไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน (Chawin Piyapinyo)

62. คือการที่ ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติ และ มีสิทธิของแต่ละคนอย่างเสมอภาคกัน โดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน (Simon Tse)

63. อืมมม อะไรดีล่ะ... ทั้งๆที่ "สันติภาพ" และ "peace" น่าจะเป็นคำเดียวกัน แต่ในความรู้สึกเราให้ความหมายต่างกันแฮะ สันติภาพ = สิ่งที่ทุกคนต้องการเวลาอยู่ร่วมกัน (ให้อารมณ์ว่าหลายคน) ถ้าพูดว่า peace แล้ว คิดว่าเป็นความสุขในจิตใจของคนๆ เดียว (Candy Tarinee Kiatbanlue)

64. ชีวิตราบรื่น (Baabbie BuabBuab)

65. ว่างเปล่า (Suphawit Jangpanichkul)

66. ความสงบ ไม่มีการระรานกัน ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งโลกมีแต่ความรักและการให้อภัย (Ornsupa Sripaiboon)

67. ความสงบสุข (Kuru รักในหลวงสุดๆ)

68. สันติภาพคือสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขและรอยยิ้ม (Tamp Chobhimaves)

69. มันแล้วแต่ว่าเป็นสันติภาพของใคร คิดว่าสันติภาพคือความรู้สึกอย่างนึงที่เป็นภาพรวมของคำว่าสงบ (Jasper Z Rjp)

70. ความสงบสุขที่ไม่มีใครต่างมาเบียดเบียนกัน (Toddy Chen)

71. สันติภาพ คือ สิ่งที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (Deuil Nakagawa)

72. สันติภาพคือสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา แต่ปราศจากความร่วมมือจากทุกคนเพื่อที่จะได้มันมา (ป๋อมแป๋ม มีสุขเสมอ)

73. Peace สันติ ความสงบ (JazzyEarth Kantapn)

74. สันติภาพคือความปรองดอง (Pring Sama)

75. ความสงบในสภาวะความวุ่นวาย (Sleepper Kuun)

76. ความว่างเปล่า (Khemchira Lerkrai)

77. ภาพของความสงบ ซึ่งก็คือเป็นแค่ภาพเฉยๆ (Paul Sanpatchaya)

78. การที่เรากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ แล้วไม่มีใครมาแย่งกินลูกชิ้น แต่ก้อแบ่งให้กินได้นะ (อากูม่อน)

79. ตามพจนานุกรม หมายความว่า ความสงบ, ภาวะปลอดจากสงคราม สำหรับน้องพี่บอกว่า ความสงบสุข สำหรับพี่ พี่เห็นเป็นบรรยากาศ ต้นไม้เขียวๆ ริมบึงน้ำนิ่งๆ ฟ้าสีฟ้าใสๆไร้เมฆ นกเกาะนิ่งอยู่บนกิ่งไม้ริมบึง และเรานั่งยิ้มๆดูภาพนั้น (ความสงบ ที่มีความสุขอยู่ในนั้น) (Korrakoj Suksubvasin)

 

จากกลุ่มเยาวชนจากศูนย์เยาวชนอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ รวบรวมโดย นายมนัส ศิริสุขนิวาส


80. การอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ความปรองดอง

81. ความจริงใจ ความซื่อสัตย์และเสียสละ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

82. ความเข้าใจในความคิดของกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

83. การร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

84. เสียสละเพื่อผู้อื่น ก่อนจะทำเพื่อตัวเอง

85. อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

86. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

87. การอยู่ร่วมกันของประชากรทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโลกเป็นประชากรของประเทศเดียวคือประเทศ และมีสัญชาติโลก(ไอสไตน์)

88. การที่ทุกคนยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อเพื่อสิ่งที่ดีและสิ่งที่จะพัฒนาไปสู่การยอมรับของทุกคน

89. คือการที่คนเรานั้นทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่ขุ่นมัว สิ่งที่ตามมาจะทำให้เราอยู่กับคนในสังคมได้ทุกเมื่อ(ทำใจให้เป็นกลาง)

90. รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หาข้อยุติของส่วนรวม แล้วสันติภาพก็จะเกิดขึ้นเอง

91. การอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความเห็นแก่ตัว

92. ความปรองดองความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน

93. มีความสุข สงบ ปิติ

94. มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน รักใคร่ เสียสละ เอื้ออาทร ห่วงใย เข้าใจ

95. แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับคนรอบข้าง มีชีวิตที่เสียสละรับใช้สังคม ประเทศชาติ และโลก

96. มีความสามัคคี เข้าใจ ไว้ใจ

 

จากกลุ่มเยาวชนเพียวเลิฟ (Pure Love) รวบรวมโดยนายจักริน เอี่ยมสาอาง


97. สันติภาพ คือ สภาวะที่มีความสุข ซึ่งสร้างขึ้นด้วยความรักบริสุทธิ์และปัญญา
(นิตยา ทรงศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

98. สันติภาพ คือ สภาวะที่มีความสุข ปราศจากความขัดแย้ง
(ธนาภัทร ชะอุ่มศรี นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

99. สันติภาพ คือ สภาวะที่เปี่ยมด้วยความสุข ทั้งความสุขในใจของปัจเจกชนแต่ละคน และความสุขในหมู่ชน
(คัมภีรดา สุขแสวง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

100. สันติภาพ คือ สภาวะที่ไม่มีสงคราม ความขัดแย้ง เกิดจากการใช้ความรัก ความเข้าใจ โดยไม่ใช้กำลังและความรุนแรงทุกรูปแบบ
(นที เชิดวิวัฒนศิลป์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

101. สันติภาพ คือ สภาวะดับทุกข์ ด้วยปัญญาและเมตตา
(ธนากร โตโส นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

102. สันติภาพ คือ สภาวะที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว เริ่มจากในใจของแต่ละคน
(รัตนา เพชรจารัส นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

103. สันติภาพ คือ สภาวะที่มีความสงบ ร่มเย็น เป็นสุข
(ศรัญญา ภักดิ์มี นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

104. สันติภาพ คือ สภาวะที่สังคมมีความมั่นคงและความสงบสุข เกิดจากผู้คนปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
(ฉัตรงค์ ดาเนินการ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

105. สันติภาพ คือ ความกลมกลืนและความสมัครสมานสามัคคีของคนในสังคม
(อมรรัตน์ สีเลิศ, นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

106. สันติภาพ คือ ความสงบ ร่มเย็น เป็นสุข ทั้งภายในใจและภายนอก
(วรวรรธน์ อดิรุจน์กิตติ์ธัญญา นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง)

107. ความสงบเย็นของจิตที่เกิดจากความรัก ความสามัคคี และความปรารถนาดีที่มีต่อกันของมวลมนุษยชาติ โดยไม่มีการเลือกชั้น วรรณ ศาสนา และเพศ
(ว่าที่ ร.ต. กฤษณศักดิ์ กัณฐสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

108. ไม่มีสงคราม ... ?
คนยิ้มแย้มให้กัน ... ?
ผู้คนใช้ชีวิตแบบนักบุญ ... ?
ผู้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมสูงส่ง ... ?
มีความยุติธรรม ... ?
หรือว่า ... สันติภาพ แท้จริงแล้ว เริ่มที่ "สันติ" ภายในจิตใจแต่ละคน?
ภาษาสันสกฤตและภาษาลาตินมีการเชื่อมโยงกัน ... และคำว่าสันติมีรากจากสันสกฤตหรือบาลี
ในลาตินก็มีคำว่า sanctus ซึ่งสื่อความหมายได้ว่า "ศักดิ์สิทธิ์" "น่าเคารพ" "มั่นคง-หนักแน่น"

ถ้าสมมติเป็นเช่นนั้น สันติภาพย่อมหมายถึง ความศักดิ์สิทธิ์ ความน่าเคารพ ความมั่นคง ความหนักแน่น
(จาก ชมรมอมยิ้ม แจ้งมาทาง Facebook /Peace is)


รวบรวมโดย สำนักงานเลขานุการทูตสันติภาพ

กุมภาพันธ์ 2555