king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้136
mod_vvisit_counterเมื่อวาน611
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1362
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4796
mod_vvisit_counterเดือนนี้2922
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22593
mod_vvisit_counterทั้งหมด943194

ออนไลน์ 5

IHM-copy2

 


me01 01

menu2 01

menu3 01

menu4 03
me01 01
me02 01
me03 01me04 01me05 01
me06 01

 

 

 

 

 

 

 

โครงการงานเสวนาเพื่อสันติภาพ
เนื่องใน “สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ ครั้งที่ 2”
(UN World Interfaith Harmony Week)
หัวข้อ “รวมพลังศาสนธรรม...นำครอบครัวไทยเข้มแข็ง”
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
*******************************


ชื่อโครงการ งานเสวนาเพื่อสันติภาพ เนื่องใน “สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ ครั้งที่ 2” หัวข้อ “รวมพลังศาสนธรรม...นำครอบครัวไทยเข้มแข็ง”

 

หลักการและเหตุผล

ในเดือนกุมภาพันธ์สัปดาห์แรกของทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2555 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็น“สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ” (UN World Interfaith Harmony Week) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ ความกลมเกลียว และการประสานความร่วมมือกันระหว่างประชาชน ต่างศาสนา ต่างความเชื่อและความศรัทธาให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญของวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่อยู่ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNECOSOC) ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นความรัก ความเข้าใจ ความสามัคคี การเคารพให้เกียรติ และความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยไปเกินกว่าขอบเขตของเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ภาษา และอุดมการณ์ความคิด อันจะนำมาซึ่งสันติภาพโลกที่จะเกิดขึ้นอย่างถาวร โดยมีเครือข่ายกว่า 163 ประเทศทั่วโลก ได้ดำเนินงานในโครงการ ทั้งด้านศาสนสัมพันธ์ การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ ได้จัดงานเสวนาเพื่อสันติภาพเนื่องใน “สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ” ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาคีต่างๆ โดยเฉพาะจากนานาศาสนาหลักของประเทศไทย

ในโอกาสสัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ ปี 2556 (UN World Interfaith Harmony Week 2013) ซึ่งเป็นวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ประเทศไทย จะจัดงานเสวนาเพื่อสันติภาพ เนื่องใน “สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ ครั้งที่ 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556

เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ หลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา ที่มุ่งส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง สามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายแห่งความร่วมมือในการทำงานส่งเสริมความสามัคคี สันติภาพ คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งการนำศาสนามาใช้เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน

เพื่อส่งเสริมความสามัคคี สันติภาพ และความร่วมมือกัน ระหว่างผู้นำและประชาชนต่างศาสนา ต่างความเชื่อและความศรัทธา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1