king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้141
mod_vvisit_counterเมื่อวาน611
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1958
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5389
mod_vvisit_counterเดือนนี้2927
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว22593
mod_vvisit_counterทั้งหมด943199

ออนไลน์ 5

peace-volunteer
menupeace-volunteer2 01 menupeace-volunteer1 02 menupeace-volunteer2 03 menupeace-volunteer2 04 menupeace-volunteer2 05 menupeace-volunteer2 06


ความเป็นมา


พื้นฐานของสันติภาพจะเกิดขึ้นได้จากจิตอาสา ที่ปรารถนาที่จะอุทิศตนและเสียสละเพื่อประโยชน์ของสาธารณะและส่วนรวมโดยไปเกินกว่าขอบเขตของพรมแดนของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว และวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (Universal Peace Federation หรือ UPF) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่สถานะที่ปรึกษาพิเศษในสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN ECOSOC) จึงได้ริเริ่มโครงการ “อาสาสมัครสันติภาพ” หรือ “Peace Volunteer” โดยมีเป้าหมาย คือ

“เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมแห่งจิตอาสาและการบริการรับใช้นี้ออกไปสู่สังคมเพื่อให้เกิดกระแสแห่งสันติภาพขึ้นในครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก โดยผ่านการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสันติภาพ”

 

ลักษณะของการดำเนินงาน


1. สร้างกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวม
2. เป็นเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยน ให้ความรู้และกำลังใจ
3. สร้างแกนนำที่เป็นแบบอย่างของอาสาสมัครสันติภาพ
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมแห่งจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์

 

“ปฏิญาณ ของอาสาสมัครสันติภาพ”


1) ในฐานะของอาสาสมัครสันติภาพเราจะเข้าร่วม ในกิจกรรมเพ็ญประโยชน์เพื่อสันติภาพ เพราะเชื่อว่า “สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ ด้วยการอุทิศตัวเพื่อประโยชน์ของสาธารณะและส่วนรวม
2) ในฐานะของอาสาสมัครสันติภาพ เราจะช่วยกันส่งเสริมและเผยแพร่ความคิด และวัฒนธรรมแห่งสันติภาพออกไปสู่คนทั้งหลาย
3) ในฐานะอาสาสมัครสันติภาพเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย ของอาสาสมัครสันติภาพขึ้น โดยไม่มีการแบ่งแยกทั้ง เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว และวัฒนธรรม
4) ในฐานะของอาสาสมัครสันติภาพ เราจะเรียนรู้พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นแบบอย่าง และเป็นแกนนำในการสร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ ขึ้นในประเทศของเรา