king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้677
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2154
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4939
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11526
mod_vvisit_counterเดือนนี้32088
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว42694
mod_vvisit_counterทั้งหมด1366573

ออนไลน์ 16

ICP-baner
m1-1m2-1m3-1m4-1


pic


ความเป็นมา


ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 สาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน ผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากล ได้นำเสนอแนวความคิดในการก่อตั้งสภานานาศาสนาขึ้นในโครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ก เพื่อนำเอาความร่วมมือ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้นำทางศาสนามาสนับสนุนงานขององค์การสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติภาพของโลก ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากผู้นำทางศาสนา ผู้นำทางการเมือง นักวิชาการ และผู้นำจากทุกสาขาอาชีพทั่วโลก และได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติจากประเทศสมาชิกมากกว่า 40 ประเทศ จึงทำให้องค์การสหประชาชาติและเลขาธิการสหประชาชาติเล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมือระหว่างนานาศาสนาและวัฒนธรรมในการเสริมสร้างสันติภาพของโลก และให้การสนับสนุนความพยายามดังกล่าวมาตามลำดับอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

 

เมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานใหญ่ของสหพันธ์สันติภาพสากล นานาชาติ ได้เสนอให้เครือข่ายของสหพันธ์สันติภาพสากลในแต่ละประเทศจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการก่อตั้งสภานานาศาสนาขึ้นในองค์การสหประชาชาติ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนความมุ่งหมายข้างต้น

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2553 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าวระหว่างผู้แทนระดับสูงของศาสนาต่างๆ นักวิชาการ นักการเมือง ผู้นำหน่วยงานราชการ ผู้นำภาคประชาสังคม และทูตสันติภาพ จำนวน 110 ท่าน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในองค์การสหประชาชาติ และมีมติเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรและจำเป็นที่จะต้องมีการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพขึ้นในประเทศไทยก่อน อันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความร่วมมือระหว่างนานาศาสนา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้ง และเสริมสร้างสันติภาพในประเทศไทยด้วย

 

วันที่ 21 กันยายน 2554 ได้จัดพิธีสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ประเทศไทย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ac21-07-2013

I2-2
I3-1
I4-1
I6-1
I7-1