king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้764
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2041
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8383
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9542
mod_vvisit_counterเดือนนี้36258
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28520
mod_vvisit_counterทั้งหมด1175435

ออนไลน์ 6

AFP-Banner-Mar


 

ทูตสันติภาพร่วมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 1 (1st UPF Peace Leadership Seminar) ในหัวข้อ “สันติภาพ การพัฒนา และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่มีสันติสุข”

 

 

4-6sep2013

 

เนื่องในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละประเทศได้ร่วมรำลึกและรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพขึ้นในทั่วโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในเครือข่ายฯ จึงจะจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 1 (1st UPF Peace Leadership Seminar) ในหัวข้อ “สันติภาพ การพัฒนา และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่มีสันติสุข” ระหว่างวันที่ 4–6 กันยายน 2556 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการขององค์กรพัฒนาเอกชนในเครือข่ายฯ ทูตสันติภาพ และทูตหนุ่มสาวสันติภาพ รวมทั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ศาสนา สังคม ฯลฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และวิสัยทัศน์ขององค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นในการพัฒนากิจการของมูลนิธิฯ และองค์กรพัฒนาเอกชนในเครือข่ายฯ ต่อไป ด้วยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จะจัดการอบรมสัมมนาผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 1 หัวข้อ “สันติภาพ การพัฒนา และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่มีสันติสุข” ให้กับผู้นำจากสาขาต่างๆ อาทิ ผู้นำศาสนา ผู้นำด้านการเมือง การปกครอง นักวิชาการ ผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อบรรยายแนวคิดหลักการสันติภาพของสหพันธ์สันติภาพสากล และวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การพัฒนาและบูรณาการร่วมกันของผู้นำเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสังคม ประเทศ และโลกแห่งสันติสุขและสันติภาพ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสัมมนาฯ มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา แนวคิด และวิสัยทัศน์ของมูลนิธิฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนากิจการของมูลนิธิฯ และองค์กรพัฒนาเอกชนในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายทูตสันติภาพ สมาชิก และผู้ทำงานด้านสันติภาพ รองรับกิจการของมูลนิธิฯ และองค์กรพัฒนาเอกชนในเครือข่ายฯ ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของทูตสันติภาพ สมาชิก และผู้ทำงานด้านสันติภาพ ให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ตลอดหลักสูตรมีผู้บรรยายตามหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ เช่น นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล - เลธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ, Mrs. Ursula McLacland – Secretary-General, UPF-Asia, นายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ และบรรยายพิเศษโดย Dr. Chung Sik Yong – Regional President, UPF-Asia วันสุดท้ายของการสัมมนา มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น หัวข้อ “สันติภาพ การพัฒนา และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่มีสันติสุข” ดำเนินรายการโดย นายจักริน เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ วิทยากร โดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ, นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล - เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ, นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร - นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ และ ศ.กีรติ บุญเจือ - นายกสมาคมอาจารย์อุมดมศึกษาฯ

 img bluepointline_naviimg bluepointline_naviimg bluepointline_navi

                                            สำนักเลขานุการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)                                                 
เลขที่ 4 อาคาร UCF ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02 718 7766 ต่อ 230 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it