king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1963
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2538
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1963
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว17876
mod_vvisit_counterเดือนนี้35546
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว59212
mod_vvisit_counterทั้งหมด1573952

ออนไลน์ 39

AFP-Banner-Mar


 

 

ทูตสันติภาพร่วมการประชุมผู้นำสตรีนานาชาติ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี ของสมาคมฯ และก่อตั้ง “เครือข่ายสตรีเพื่อสันติภาพโลก” (Global Women’s Peace Network: GWPN) ในประเทศไทย

 

 

13sep2013

 

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก ภูมิภาคเอเชีย จัดการประชุมผู้นำสตรีนานาชาติ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี ของสมาคมฯ และก่อตั้ง “เครือข่ายสตรีเพื่อสันติภาพโลก” (Global Women’s Peace Network: GWPN) ในประเทศไทย ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ เวลา 08.00-12.00น. ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร มีผู้ร่วมประชุมกว่า 300 คน จาก 20 ประเทศ

นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร นายกสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับ นางลิลี่ ลิน รองประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก ภูมิภาคเอเชีย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้นำสตรีเอเชีย ในหัวข้อ “ผู้นำสตรีกับการสร้างประเทศที่มีสันติสุข” (Women Leaders for Building Nations of Peace) โดยมี ฯพณฯ ปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และก่อตั้ง “เครือข่ายสตรีเพื่อสันติภาพโลก ในประเทศไทย” (Global Women’s Peace Network : GWPN) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสตรีไทยและเครือข่ายสตรีนานาชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้จากข้อมูลของ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ทำให้ที่ประชุมเข้าใจถึงสภาพปัญหาปัจจุบันที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ในการประชุม มีการอภิปรายเรื่อง “บทบาทของครอบครัวในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง – ความรับผิดชอบร่วมกันของเรา (Role of Family in Ending Violence against Women - our Shared Responsibility” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ในงานด้านสตรีและเด็ก จากนานาประเทศ อาทิ เยอรมัน อินเดีย เนปาล และไทย เป็นต้น โดยมี ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (Women’s Federation for World Peace: WFWP) นานาชาติ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2535 โดย ดร.ฮักจา ฮัน มูน ชาวเกาหลี เป็นองค์กรเอกชนที่มีเครือข่ายทั่วโลก มุ่งส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาครอบครัว เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเสริมสร้างสันติสุขในชุมชน และสังคม ตลอดจนดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน และปัญหาการใช้ความรุนแรงในสตรีและเด็ก

 img bluepointline_naviimg bluepointline_naviimg bluepointline_navi

                                            สำนักเลขานุการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)                                                 
เลขที่ 4 อาคาร UCF ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel. 02 718 7766 ต่อ 230 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it