king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวาน780
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6932
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9982
mod_vvisit_counterเดือนนี้36285
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28520
mod_vvisit_counterทั้งหมด1175462

ออนไลน์ 9

ทูตสันติภาพร่วมอบรมสัมมนาผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 2

 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในเครือข่ายฯ จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 2 (2nd UPF Peace Leadership Seminar) ในหัวข้อ “สันติภาพ การพัฒนา และผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมที่มีสันติสุข” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนในเครือข่ายฯ ทูตสันติภาพ และทูตหนุ่มสาวสันติภาพ รวมทั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ศาสนา สังคม ฯลฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และวิสัยทัศน์ขององค์กร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นในการพัฒนากิจการของมูลนิธิฯ และเพื่อทราบถึงหลักการแนวคิดหลักการสันติภาพของสหพันธ์สันติภาพสากลฯ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การพัฒนาและบูรณาการร่วมกันของผู้นำเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสังคม ประเทศ และโลกแห่งสันติสุขและสันติภาพ

 

afp15-16-11-2013 01

 

 

ตลอดหลักสูตรมีผู้บรรยายตามหัวข้อต่าง ๆ จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ เช่น นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล - เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ, Dr.Robert S.Kittel – Director of Education, UPF-Asia, นายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ และบรรยายพิเศษโดย Dr. Chung Sik Yong – Regional President, UPF-Asia

 

afp15-16-11-2013 02

 

 

คืนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยในเทศกาลลอยกระทง ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา นำโดยพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ และนำกล่าวคำขอขมาโดย นางพนิดา ดวงจินดา กรรมการมูลนิธิฯ และทูตสันติภาพ

 

afp15-16-11-2013 03

 

วันสุดท้ายของการสัมมนา มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม ดำเนินรายการโดย นายจักริน เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ร่วมด้วยพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ, นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล – เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ และ ศ.กีรติ บุญเจือ - นายกสมาคมอาจารย์อุมดมศึกษาฯ สรุปผลการอภิปรายผู้เข้าร่วมทุกคนต่างเป็นการอบรมสัมมนาครั้งแรกจากการแนะนำแต่รู้สึกถึงความเป็นมิตรไมตรีและความผูกพันระหว่าสมาชิกด้วยกัน เป็นชุมชนที่อบอุ่นและมีพลังบวกในเชิงสร้างสรรค์ รู้สึกประทับใจและเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนาในครั้งนี้การอบรมครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่รู้สึกดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้น เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ เพราะไม่คิดว่าจะมีองค์กรในลักษณะนี้ เป็นโอกาสดีที่จะนำสิ่งที่ได้ไปเผยแพร่กับชุมชนตนเองและใกล้เคียง สันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้รับ โดยเฉพาะในเรื่องพัฒนาการของการสร้างแนวทางสันติภาพโลกโดยอาศัยหลักการและแนวคิดการปฏิบัติทางสานา ในการกระตุ้นเตือนปัญหาและการหาทางออกในการสร้างสันติภาพของมวลมนุษย์ ความรู้หลักการตามแนวคิดของ สาธุคุณ ดร.ซันเมียง มูน ที่ได้อุทิศตัวเองเพื่อนำทางให้มนุษย์เกิดความรัก นับแต่การสร้างครอบครัวที่มีความรักอันแน่นแฟ้นระหว่างพ่อ แม่ ลูก นับเป็นเสาหลักของการสร้างความมั่นคงและสันติภาพให้แก่สังคมในระดับล็กๆ และขยายวงกว้างไปสู่สังคมโลกได้

 

afp15-16-11-2013 04

 

ผู้เข้าร่วมหลายคนมีความประทับใจในความมุ่งมั่นของการสร้างฝันให้เป็นจริง โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของผู้ก่อตั้งในการสร้างสังคมใหม่ โดยสร้างอาณาจักรในอุดมคติบนโลกของความเป็นจริง จากผลงานที่ท่านได้วางรากฐานมูลนิธิเพื่อสร้างสันติภาพในโลกมนุษย์ที่อาจจะเรียกว่า “สวรรค์บนดิน” ได้สำเร็จก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไป เป็นการอบรมที่ดีมาก เน้นการพัฒนาคนด้านจิตใจ เพิ่มอีกมุมหนึ่งที่เราอาจลืมไป มองแต่วัตถุมากเกินไป และแล่วความเจริญทางด้านวัตถุก็เป็นปัญหาที่ไม่มีที่สิ้นสุด ต้องแก้ไขตลอดเวลา ซับซ้อนและยุ่งยากขึ้น ความรักจะสร้างโลก สร้างสุขให้คน ชีวิตเราถ้าอยู่เพื่อคนอื่น รักคนอื่น จะทำให้เรามีค่าและมีความสุขขึ้น เป็นแนวทางที่จะเกิดสันติภาพได้อย่างแท้จริง น่าจะเผยแพร่ในสถานศึกษาทุกระดับ ปัญหาคือ จะทำอย่างไรให้ผู้บริหารประเทศจะเข้าใจ ให้โอกาส ให้ทุกภาคภาคส่วนไปขยายผลให้เกิดความรักในทุกคนทุกองค์กรเกิดคามสุขได้ทั่วโลก เป็นโครงการที่ดี และจำเป็นต้องจัดอย่างต่อเนื่อง โดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรักมากขึ้น ความรักสร้างโลกให้สงบสุขได้จริงๆ ขอสนับสนุนและให้กำลังใจคนทำงานทุกคน ถ้าความรักมีอยู่จริงบนโลกนี้สงบสุขแน่นอนขอขอบคุณที่ให้ความรู้ความเข้าใจบางอย่างที่สงสัยมานาน ได้รับความรู้และเข้าใจ ความรักที่แท้จริง ถ้าทุกคนมีความรักความเข้าใจและมีศรัทธา ถ้าผู้ใหญ่สอนเด็กให้เข้าใจในความรักที่แท้จริง คงไม่เห็นเด็กนักเรียนตีกันเกือบทุกวัน การทำความเข้าใจและนำไปบอกต่อ โดยเริ่มจากคนในครอบครัวและนำไปสู่หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมทุกคนต่างกล่าวขอบคุณที่มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ได้เชิญให้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งวิทยากรที่ได้ให้ความรู้และหลักการในรายละเอียดเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จากนั้นมีพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมสัมมนาผู้นำสันติภาพ รุ่นที่ 2 และกล่าวปิดโดยพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ

หลังจากนั้นนำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ทั้งหมดไปเที่ยวชมทัศนียภาพและความงามของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างกว่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542 และทำพิธีปฐมฤกษ์กักเก็บน้ำเขื่อนในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธาน และในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่า "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" อันหมายถึง "เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

afp15-16-11-2013 05