king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้13
mod_vvisit_counterเมื่อวาน780
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6934
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9982
mod_vvisit_counterเดือนนี้36287
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28520
mod_vvisit_counterทั้งหมด1175464

ออนไลน์ 8

สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ ครั้งที่ 3

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ สภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ประเทศไทย จัดเสวนาสันติภาพ เนื่องใน “สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ ครั้งที่ 3” เปิดเวทีให้ผู้แทนนานาศาสนาระดมความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและยุติความขัดแย้งในสังคมโดยสันติวิธี

DSC_7092
DSC_7095
DSC_7099
DSC_7107
DSC_7119
DSC_7120
DSC_7121
DSC_7125
DSC_7128
DSC_7133
DSC_7134
DSC_7136
DSC_7141
DSC_7147
DSC_7160
DSC_7169
DSC_7194
DSC_7195
DSC_7200
DSC_7201
DSC_7219
DSC_7224
DSC_7225
DSC_7229
DSC_7230
DSC_7259
DSC_7260
DSC_7275
DSC_7283
DSC_7297
DSC_7302
DSC_7325
DSC_7342
DSC_7351
DSC_7358
DSC_7364
DSC_7367
DSC_7371
DSC_7376
DSC_7384
DSC_7385
DSC_7395
DSC_7400
DSC_7403
DSC_7409
DSC_7412
DSC_7417
DSC_7418
DSC_7419
DSC_7420
DSC_7421
DSC_7422
DSC_7426
DSC_7427
DSC_7433
DSC_7436
01/56 
start stop bwd fwd

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาสันติภาพ เนื่องใน“สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ” โดยมี ดร.จอง ซิก ยง ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย กล่าวปาฐกถาพิเศษ

จากนั้นเป็นการเทน้ำบริสุทธิ์แทนน้ำใจและความปรารถนาดีร่วมกันระหว่างนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ และการสวดอธิษฐานเพื่อ “ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาและสันติภาพโลก” โดยมีพระภาณุ จิตฺตทนฺโต พระวิทยากร ประจำอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ (ผู้แทนศาสนาพุทธ), ดร.วิศรุต เลาะวิถี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี (ผู้แทนศาสนาอิสลาม), ศาสนาจารย์ ดร. สุรพล บุญประถัมภ์ ศิษยาภิบาลอาวุโส องค์กรคริสตจักรองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแห่งประเทศไทย (ผู้แทนศาสนาคริสต์), นายสถิตย์ กุมาร ปาวา ผู้แทนพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) หัวหน้าพราหมณ์ (ผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) และนายประเสริฐ ศรีคุรุวาฬ ที่ปรึกษาสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย (ผู้แทนศาสนาซิกข์) ร่วมเทน้ำฯ และสวดอธิษฐานอำนวยพร

การเสวนา เรื่อง “รวมพลังศาสนธรรม...นำปฏิรูปประเทศไทย” โดยมี พระภาณุ จิตฺตทนฺโต พระวิทยากร ประจำอาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ (ผู้แทนศาสนาพุทธ), นายวินัย สะมะอุน อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม (ผู้แทนศาสนาอิสลาม), ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรร่วมนิมิต และประธานมูลนิธิหทัยทิพ (ผู้แทนศาสนาคริสต์), ศาสนาจารย์อมรินทร์ ปิยะสัจจะเดช อาจารย์พิเศษเผยแพร่ศาสนาซิกข์นามธารีในประเทศไทย (ผู้แทนศาสนาซิกข์) และ ดร. นพ. มโน เมตตานันโท เลาหวณิช อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นักวิชาการ) เป็นวิทยากรนำการเสวนา และนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล รองประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชียและเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

วิทยากรและผู้ร่วมเสวนาได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ปัญหาในประเทศ ต่างวิเคราะห์ว่าปัญหาต่างๆ ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นั้น เกิดจากการที่ผู้คนในปัจจุบันห่างไกลจากหลักธรรมคำสอนในพระศาสนา หาก “นักการเมือง” ที่เข้ามาบริหารประเทศ รวมทั้งประชาชน ขาดหลักธรรมในการปกครองและดำเนินชีวิต ย่อมเปิดช่องให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้มากมาย อาทิ ปัญหาทุจริตคอรัปชัน เป็นต้น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกภาคส่วนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ จึงควรใช้โอกาสนี้ส่งเสริมให้ศาสนามีบทบาทสำคัญในการชี้นำทางออกที่ถูกต้องดีงาม แก้ไขจุดอ่อนของสังคม “ประชาธิปไตย” ไปสู่สังคม “ธรรมาธิปไตย” คือเอาความถูกต้องชอบธรรมของส่วนรวมเป็นหลักสำคัญในการปฏิรูปและบริหารประเทศ