king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้632
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1335
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9442
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10037
mod_vvisit_counterเดือนนี้27775
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว28520
mod_vvisit_counterทั้งหมด1166952

ออนไลน์ 13

รายงานโครงการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ – ประเทศไทย

เพื่อสันติภาพในประเทศไทยเพื่อนำมาซึ่งการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างศาสนา ลดความขัดแย้ง ส่งเสริมความปรองดองและสันติภาพ และนำภูมิปัญญาและพลังของศาสนธรรมของทุกศาสนามายกระดับคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แนวความคิดของสภานานาศาสนาเริ่มต้นจากการที่ สาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน ผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากล ได้ปาฐกถานำเสนอแนวความคิดของการก่อตั้งสภานานาศาสนาขึ้นในโครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ค เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2543 เพื่อนำเอาความร่วมมือ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้นำทางศาสนามาสนับสนุนงานขององค์การสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติภาพของโลก แนวความคิดนี้ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากผู้แทนทูตถาวรจากประเทศสมาชิกมากกว่า 40 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอประเทศฟิลิปปินส์ต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นาย บัน คี มูน และความพยายามนี้กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์การสหประชาชาติ

 

 

z_1
z_10
z_11
z_12
z_13
z_14 2
z_15
z_16
z_17
z_18
z_19
z_2
z_20
z_21
z_22 2
z_23
z_23 2
z_24
z_24 2
z_25
z_26
z_27
z_28
z_29
z_3
z_30
z_31
z_32
z_33
z_34
z_35
z_36
z_4
z_5
z_6
01/35 
start stop bwd fwd

 

 

   เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานนี้ในองค์การสหประชาชาติ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงได้จัดการประชุมปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าวระหว่างผู้แทนระดับสูงของศาสนาต่างๆ นักวิชาการ นักการเมือง ผู้นำหน่วยงานราชการ ผู้นำภาคประชาสังคม และทูตสันติภาพ จำนวน 110 ท่าน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในองค์การสหประชาชาติ และมีมติเห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ว่า สมควรและจำเป็นที่จะต้องมีการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพขึ้นในประเทศไทยก่อน อันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความร่วมมือระหว่างนานาศาสนา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้ง และเสริมสร้างสันติภาพในประเทศไทยด้วย ที่ประชุมจึงมีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการยกร่างโครงการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยโดยมีมูลนิธิฯ เป็นผู้เสนอโครงการ เพื่อดำเนินการปรึกษาหารือแนวทาง เนื้อหา และวิธีการการดำเนินการเพื่อให้สภานานาศาสนาฯ นี้ดำเนินการก่อตั้งในประเทศไทยให้ได้อย่างประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

    คณะกรรมการยกร่างโครงการฯ ได้ประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 5 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553 จนถึง วันที่ 16 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรหลักของศาสนา นักวิชาการ นักการเมืองและองค์กรภาคประชาสังคมเห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยกร่างฯ อย่างพร้อมเพรียง เช่น

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย

สมาคมความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา

ผู้แทนจุฬาราชมนตรี

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สมาคมฮินดูสมาช

โบสถ์พราหมณ์ราชสำนัก

สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์

สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา

สมาคมนามธารีสังคัต

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ เรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย

ราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น

ผลจากการประชุมที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและดำเนินการยกร่างโครงการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยขึ้นเพื่อนำไปเสนอ ขอคำปรึกษา และความร่วมมือจากผู้นำองค์กรศาสนาหลักในประเทศไทยต่อไป เพื่อนำมาซึ่งการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยให้เกิดขึ้นและดำเนินการอย่างประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การประชุม“ปรึกษาเพื่อการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในองค์การสหประชาชาติ”

สำนักพระพุทธศาสนาฯและมหาเถรสมาคม สนับสนุนการก่อตั้งสภานานาศาสนาฯ