king10

royal-words

 อัตชีวประวัติ
ผู้ก่อตั้งสหพันธ์ฯ

As-a-Peace

รายงานการสถาปนา
 สภานานาศาสนาฯ

Peace day_report2011

รายงานประจำปี 2555-2556

coverAnnualreport2555-2556

สานสันติภาพ

 V2013 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1053
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2467
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14775
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7458
mod_vvisit_counterเดือนนี้30566
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว34468
mod_vvisit_counterทั้งหมด1469457

ออนไลน์ 41

สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาติ

WIHW


  me01 03

  menu2 01

  menu3 01

  menu4 01

  

          

 

Slide1
Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide92
Slide93
Slide94
Slide95
01/13 
start stop bwd fwd


งานเสวนาเพื่อสันติภาพ เนื่องใน “สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ”

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งและความไม่สงบในสังคมไทยของเรา เช่น เหตุร้ายรายวัน หรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย อันเกิดจากความไม่เข้าใจกันจนก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจขึ้นหลายๆ ครั้ง เช่นสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น อีกทั้ง ปัญหา

ที่แสดงออกถึงการขาดจริยธรรม และความเสื่อมศีลธรรมของคนในสังคมไทย เช่น ความเสื่อมศีลธรรมทางเพศ ปัญหายาเสพติด ค่านิยมของการใช้ความรุนแรง รวมถึงปัญหาเนื่องจากการขาดการยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานและการปกครองบ้านเมือง ที่กำลังกัดกร่อนและทำลายเยาวชน ทำลายสถาบันครอบครัว และสถาบันทางสังคมในประเทศไทยอย่างหนักหน่วงในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงได้จัดงานเสวนาเพื่อสันติภาพ เนื่องใน“สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ” ขึ้น ในโอกาสที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้มีมติประกาศให้สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น UN World Interfaith Harmony Week โดยเชิญผู้นำจากศาสนาต่างๆ ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และพราหมณ์-ฮินดู รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคการเมือง หน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้นำนักศึกษาและเยาวชน จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วม เสวนา ในหัวข้อ “ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาคือพื้นฐานของคุณธรรมและสันติภาพในประเทศไทย” เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างนานาศาสนาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสันติภาพให้กับสังคมไทย เมื่อบ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ชั้น 4 รามคำแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

 

F1