งานเชิดชูเกียรติมรดกแห่งสันติภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด  กรุงเทพมหานครงานเริ่มขึ้นโดยการอธิษฐานจากผู้แทนศาสนาต่างๆ นำโดย นายภาษิต  ศิริมาลัย รองเลขาธิการสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และตัวแทนจาก 4 ศาสนา ได้แก่ พระมหานพดล สายสุตา ปุญฺญสุวฑฺฒโก  ผู้แทนศาสนาพุทธ, นายสุเทพ  เลาะลาเมาะ ผู้แทนศาสนาอิสลาม, ศาสนาจารย์ชำนาญ  แสงฉาย ผู้แทนศาสนาคริสต์

และนายสถิตย์ กุมาร ปาวา ผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จากนั้น ดร. จอง ชิก ยง ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล เขตเอเชีย จุดเทียนรำลึกถึงมรดกแห่งสันติภาพที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมรดกแห่งสันติภาพทั้ง 14 ท่าน ได้แก่

 1. นายเฮดี อันนาบี อดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์องค์การสหประชาชาติในเฮติ
 2. ฯพณฯ อับดุลเราะห์มาน วาฮิด อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
 3. ฯพณฯ คิม แด จุง อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้
 4. ฯพณฯ โรดริโก คาราโซ อดีตประธานาธิบดีคอสตาริกา
 5. นายพล อเล็กซานเดอร์ เฮก จูเนียร์ อดีต รมต.กลาโหม สหรัฐอเมริกา
 6. นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ อดีตจุฬาราชมนตรี
 7. ศ.กิตติคุณ ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 8. พล.ต.ต. จินดา  ดวงจินดา อดีตรองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล
 9. ศาสตราจารย์ ธรรมนูญ  ลัดพลี อดีตวุฒิสมาชิก
 10. อาจารย์สมจิตต์  กาญจนะโภคิน อดีตพยาบาลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2536
 11. อาจารย์ ทำเนาว์   วะสีนนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย
 12. แพทย์หญิง เพ็ญแข  ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 13. ดร. รณรงค์  นพคุณ เอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 14. ดร. พรเทพ  พิมลเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

r1
r2
r3
r4
r5
1/5 
start stop bwd fwd

จากนั้น พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวเปิด และกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกุล กล่าวถึงนัยสำคัญของการจัดงาน และการรำลึกถึงมรดกแห่งสันติภาพ และตัวแทนวางช่อดอกไม้เพื่อรำลึกถึงมรดกแห่งสันติภาพทั้ง 14 ท่าน บนเวที นำโดย ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช และ ตัวแทนญาติของมรดกสันติภาพ ปิดท้ายด้วยการขับร้องบทเพลงพิเศษ โดย นายวทัญญู  มุ่งหมาย ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ (Young Ambassador for Peace) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง รำลึก เชิดชูเกียรติ ให้แก่มรดกแห่งสันติภาพ และแขกผู้ร่วมงานทุกท่าน

การกล่าวรำลึก เชิดชูคุณงามความดี  โดย นายประสาน  ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์  พลเอกสายหยุด  เกิดผล ทุกท่านกล่าวยกย่องเชิดชู ถึงคุณงามความดี การอุทิศและเสียสละตน ของมรดกแห่งสันติภาพ ทั้ง 14 ท่าน และได้ให้ข้อคิด แนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

ดร.จอง ชิก ยง ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล เฃตเอเซีย อ่านสาส์นของ ดร.ซัน เมียง มูน ผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากล โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับช่วงชีวิตของมนุษย์สามขั้น ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา ชีวิตบนโลก และชีวิตในโลกหลังความตาย ตลอดจนเส้นทางที่มนุษยชาติทั้งมวลต้องดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่อาณาจักรแห่งสันติภาพชั่วนิรันดร์

ในงานเชิดชูเกียรติมรดกแห่งสันติภาพครั้งนี้ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ได้แก่ ญาติของมรดกสันติภาพ คณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) คณะทูตสันติภาพ ผู้สังเกตุการณ์ สื่อมวลชน สมาชิกสหพันธ์ครอบครัวฯ และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 201 คน