ร่วมงานศาสนาพิธีทำบุญฟื้นฟูเมืองกับกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 คณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) คณะทำงานประสานงานด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ ทูตสันติภาพ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และผู้แทนสหพันธ์ในเครือข่ายมูลนิธิฯ โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช นายปรีดี หิรัญพฤกษ์ นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล นายสุพัฒก์ ชุมช่วย ดร.ณพงศ์ นพเกตุ นำคณะกว่า 60 คน

เข้าร่วมกิจกรรมศาสนพิธีฟื้นฟูเมือง บวงสรวงเทพยดา ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6

พิธีฟื้นฟูเมืองบวงสรวงเทพยดา ดังกล่าว จัดโดยกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบ ด้วย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในโอกาสนี้นายปรีดี หิรัญพฤกษ์ สนับสนุนอาหารแห้งจำนวน 40 ชุด นอกจากนี้ ความพร้อมเพรียงของคณะร่วมสวมใส่เสื้อตราสัญลักษณ์มูลนิธิฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวจากประเทศญี่ปุ่นขอสัมภาษณ์นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ถึงความเป็นมาของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 

img_2036
img_2044
img_2048
img_2053
img_3946
img_3991
img_4014
img_4014-horz2
1/8 
start stop bwd fwd