โครงการปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ Peace Road Thailand 2018

      

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ “Peace Road Thailand 2018” ขึ้น ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากลประจำปี 2561 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพโดยการออกกำลังกายพร้อมทั้งสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมเสริมสร้างสันติภาพระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ “PEACE ROAD 2018” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายของสหพันธ์สันติภาพสากลและสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก ได้จัดรณรงค์อย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกันสร้างกระแสแห่งความรัก ความกลมเกลียว ความสามัคคีและสันติภาพของมวลมนุษยชาติ ตามวิสัยทัศน์ของท่าน ดร.ซันเมียง มูน และ ดร.ฮักจา ฮัน มูนประธานผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากล ที่ปรารถนาจะเชื่อมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยผ่านโครงการทางหลวงนานาชาติ

พิธีเปิด เริ่มต้นในเวลา 05.30 น. โดย พลเอก เทอดศักดิ์  มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวถวายอาศิรวาท เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้น นายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการโครงการและกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  กล่าวรายงาน และพลเอก เทอดศักดิ์  มารมย์ กล่าวเปิดงาน และปล่อยตัวขบวนปั่นเพื่อสันติภาพออกจากจุดเริ่มต้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และองค์การสหประชาชาติมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวัง และกลับสู่จุดเส้นชัย ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานรณรงค์ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 718 คน

พิธีปิด นายแพทย์ เล็ก ทวีเติมสกุล รองประธานสหพันธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย กล่าวแสดงความขอบคุณ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิฯ มอบโล่เกียรติคุณแด่ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล โดยพ.ต.ท.พิสิษฐ์ มีวิริยกุล เป็นผู้แทนรับมอบ และมอบประกาศเกียรติคุณแด่สถานีตำรวจนครบาลที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในเส้นทางการปั่นจักรยาน จากนั้น นายแพทย์ เล็ก ทวีเติมสกุล มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิฯ มอบถ้วยรางวัลให้แด่ทีมที่ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ ทีม ผู้ว่าฯ พาปั่น 101 จังหวัดร้อยเอ็ด และนายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกฯ มอบถ้วยรางวัลแด่รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ได้แก่ ทีม Bunny Family และทีม ชมรมปั่นจักรยานสมุทรสงคราม ตามลำดับ และมอบเกียรติบัตรแด่ทีมที่ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดลำดับที่ 4-10

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรุงเทพมหานคร, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, สำนักพระราชวัง, ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, อาสาฯ กู้ภัยฐานรามคำแหง, Motorlance EMS 1669, ร่วมด้วยช่วยกันฐานชุมชน 01 จุดประสานเหตุวัดเทพลีลา, Bike Club HOME PRO พระราม 9, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท แลคตาซอย จำกัด, บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด, บริษัท อิลวา (ประเทศไทย) จำกัด, ร้านเทียนปอปั้น, คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณกรกิจ กุมารบุตรและคุณพรชนก เวชช์วิรุฬห์วงศ์, นายมรุเดช ศรีเลิศ และสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ( สปป.ลาว) ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 1 และจะมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในชื่อ Peace Road on Tour “ชวนปั่นในวันคิดถึงพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

peaceroad01
peaceroad02
peaceroad03
peaceroad04
peaceroad05
peaceroad06
peaceroad07
peaceroad08
peaceroad09
peaceroad10
peaceroad11
peaceroad12
peaceroad13
peaceroad14
peaceroad15
peaceroad16
peaceroad17
peaceroad18
01/18 
start stop bwd fwd