งานปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ "Peace Road on Tour" ชวนปั่นในวันคิดถึงพ่อ

      

 

งานปั่นเพื่อสันติภาพ “Peace Road on Tour” ชวนปั่นในวันคิดถึงพ่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และชมรมผู้ว่าฯ พาปั่น 101 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ “Peace Road on Tour” โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ชวนปั่นในวันคิดถึงพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมขึ้น ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากลประจำปี 2561 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในสุขภาพโดยการออกกำลังกายพร้อมทั้งสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

พิธีเปิด เริ่มต้นในเวลา 06.30 น. โดย พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวถวายอาศิรวาท เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกล่าวต้อนรับ จากนั้น นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี, นายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อำนวยการโครงการปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ “Peace Road Thailand 2018” กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน ตัดริบบิ้นและปล่อยตัวขบวนปั่นเพื่อสันติภาพออกจากจุดเริ่มต้น ณ ลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย โดยเส้นทางปั่นจักรยานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การปั่นจักรยานท่องเที่ยวประเภท A ระยะทาง 60 กิโลเมตร และประเภทท่องเที่ยว B ระยะทาง 25 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน

พิธีปิด นายจำปา แสนท้าว ประธานชมรมผู้ว่าฯ พาปั่น 101 จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวแสดงความขอบคุณ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิฯ มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประเภททีมที่ส่งผู้เข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ ชมรมจักรยานเสือเมืองเกษ, ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ของนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ ชมรมจักรยานเมืองศรีภูมิไบค์ และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ชมรมจักรยานหนองพอกชัยมงคลไบค์ ,นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถ้วยรางวัลแด่นักปั่นจักรยานที่อายุมากที่สุด (ช/ญ) และนักปั่นจักรยานที่มีอายุน้อยที่สุด (ช/ญ)

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด, ชมรมผู้ว่าฯ พาปั่น 101 จังหวัดร้อยเอ็ด, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, เทศบาลตำบลมะอึ, กองพลทหารราบที่ 6, ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด, หจก.ศิริรัตน์ร้อยเอ็ด (สำนักงานใหญ่), บริษัท ซี.เค.ฟูดส์ร้อยเอ็ด จำกัด, ร้านอาหารครัวไทย พะลาน (เกาหลีใต้), Wally fitness club, บริษัท ราชามอเตอร์ ร้อยเอ็ด จำกัด, บริษัท JPM Unity ออแกไนซ์เซอร์ จำกัด เป็นต้น

        นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ โดย พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิฯ ได้มอบเกียรติบัตรทูตสันติภาพกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ แด่ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติมาเป็นเจ้าภาพร่วมและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และมอบโล่ที่ระลึกแสดงความขอบคุณ แด่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดย นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ
01.1
02.1
03.1
04.1
05.1
06.1
07.1
08.1
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1.1.
01/20 
start stop bwd fwd