โครงการเพื่อเด็กด้อยโอกาส

      

 

เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม สานสายใยน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 14 ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี มอบทุนสนับสนุน ของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น และจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนที่นั้น ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และการแบ่งปัน โดยมูลนิธิฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยการจัดอบรม มอบทุน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับเด็กและเยาวชนที่ห่างไกล ขาดแคลนและด้อยโอกาส ขอขอบคุณ โครงการเพียวเลิฟฯ ที่เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขนี้ไปสู่เด็กๆ ทำให้กิจกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์


upf20181223_01
upf20181223_02
upf20181223_03
upf20181223_04
1/4 
start stop bwd fwd