ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2562
โดยพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการและองค์กรเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 22 ท่าน
และในการประชุมนี้ได้ต้อนรับ ดร.รณชิต พุทธลา และคุณนวลจันทร์ พุทธลา เป็นกรรมการใหม่ของมูลนิธิฯ ด้วย 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพฯค่ะ

 

 

upf20190301
upf20190302
upf20190303
upf20190304
upf20190305
1/5 
start stop bwd fwd