พิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โดยพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามฯ และประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธี

วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทางมูลนิธิฯ โดยนางพนิดา ดวงจินดา กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนวางพวงมาลาของมูลนิธิฯ ในครั้งนี้ ร่วมด้วยนายจักริน เอี่ยมสำอางค์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ, นายวรกต ทูนพุธ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ

และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน

 

 

upf01
upf02
upf03
upf04
upf05
upf06
upf07
upf08
upf09
1/9 
start stop bwd fwd


 

 

 

 

 

 

 

 

กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อ.เมือง