TCPDF error: Unsupported image type: com/_7gv9iquhljqab-_q3rhnowoi8gafmlw9ye5vae_4jtrlrc6ktbgxkt8b-v-gmxyll9-s062xlkoxnwjjfymchhyrveddkypeivpif70rmnotkfubhxqshiehsuie1z_rnxrlu__